Medaljkommitté

  • Ha vetskap om vilka medaljer och utmärkelser som kan sökas
  • Sköta ansökningsarbetet och passa olika stopptider
  • Arrangera utdelningen av utmärkelserna
  • Göra sammanställning av medaljutdelning till kårens verksamhetsberättelse
  • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma