Maffian i Sverige

Journalisten Lasse Wierup har blivit den som satt ljus på maffian i Sverige, och som i sin och Matti Larssons bok ”Svensk Maffia – en kartläggning av den organiserade brottsligheten” (2007) givit oss kunskaper om vad som försiggår. Boken tar upp de mest etablerade sammanslutningarna under begreppet ”gäng” och andra sammanslutningar med organisation och struktur som kan kategoriseras som just svensk maffia.


Begreppet maffia i Sverige används mer som den del av den organiserade brottligheten som i form av ekonomiska föreningar är beredda att ta till våld för att nå sina syften. Många grupperingar har kommit och gått under åren, men sedan 1990-talet utgörs många av de mer beständiga grupperna endera av kriminella motorcykelklubbar eller av etniskt sammansatta kriminella grupperingar.

MC-GÄNG
Kriminella mc-gäng har medlemmar som förväntas låta klubbens intressen gå före sina egna. Att bära klubbens tatuering och skinnväst med klubbmärket är en självklarhet. Klubbarna är i allmänhet mycket välorganiserade och lojaliteten mot klubben är mycket stor. Att inte ”tjalla” är en hederssak och kan i fall det ändå skulle inträffa få mycket allvarliga konsekvenser såsom hot, misshandel eller mord. Att lämna en klubb brukar vara svårt, ofta omöjligt, då ett medlemskap ibland anses vara livet ut.

De flesta mc-klubbar ser sig som brödraskap, inte kriminella organisationer. I varje fall är det den bilden man vill sprida utåt. Den starka sammanhållningen gör det svårt för polisen att undersöka klubbarnas verksamhet. De håller ihop mot alla fiender och tvekar inte att bruka våld. Däremot kan de vara mycket vänliga och generösa mot dem som inte vill dem något illa. Detta som en strategi för att vinna allmänhetens förtroende.  Utåt försöker de kriminella motorcykelklubbarna att framstå enbart som vanliga motorcykelklubbar för killar som gillar att köra motorcykel. Eventuell brottslighet begås enligt klubbarna av enskilda personer, inte av klubben. Polisen hävdar däremot att klubbarnas syften enbart är att begå brott.

De kriminella motorcykelklubbarna brukar vara organiserade i nätverk, ofta världsomspännande som till exempel Hells Angels. Dock är varje klubb självständig. Varje klubb har en president som väljs av de andra medlemmarna. Medlemmarna väljs in personligen i klubben av de befintliga medlemmarna. Endast män kan vara medlemmar. Kvinnorna förväntas vara lojala sina män och stödja dem i deras verksamhet. I fall någon medlem skulle hamna i fängelse eller dö förväntas de andra medlemmarna samla in pengar till dennes familj.

För att bli medlem krävs att man först blir ”supporter”, en så kallad hangaround. Därefter kan man bli provmedlem, så kallad prospect innan man slutligen eventuellt blir invald som permanent medlem. Det hela går således ut på att förtjäna de andras respekt och beundran, oftast genom att begå olika brott. Ofta är det så att hangarounds och prospects får göra ”grovjobbet” och ta på sig skulden i fall något går snett, samtidigt som medlemmarna ”kammar hem vinsten” och går fria. Ibland förekommer det att hela klubbar kan vara hangarounds och prospects till en annan klubb till exempel Bandidos och då kan hela klubben tas upp som medlem i nätverket samtidigt. Detta är brukligt då man vill etablera sig på en ort där man saknar representation.

I Sverige bedriver ofta de enskilda medlemmarna egna företag. Dessa företag utnyttjas enligt polisen som täckmantel för kriminell verksamhet. I vissa fall förekommer det att organisationen äger företag eller driver ett antal affärskedjor i Sverige och övriga världen, t ex tatuerings- och piercingkedjor, butiker etc.

En typisk verksamhet för mc-gängen är utpressning, torped- och beskyddarverksamhet samt indrivning av skulder. Detta som ett resultat av att det är få som vågar protestera eller vägra betala då gängen är kända för sin våldsamhet och brutalitet. De flesta betalar hellre än att råka illa ut.

I de flesta fall är det privatpersoner och småföretagare som utsätts för dessa brott då polisen har svårt att skydda dessa individer.

En annan verksamhet som är vanlig är smuggling och illegal försäljning av tobak, alkoholdrycker och narkotika. Att bedriva svartklubb i klubblokal­en är vanligt. Brott som skattebrott och bedrägerier och urkundsförfalskning förekommer men då främst som en ”konsekvens” av den övriga brottsligheten.

Polisen och rättsväsendet har länge haft stora problem med de kriminella motorcykelklubbarna. Deras motvilja att samarbeta med polisen och det faktum att få vågar vittna mot dem på grund av hot och trakasserier har gjort att få personer blivit lagförda. I stället har polisen inriktat sig på att störa klubbarnas verksamhet på olika sätt. Ett sätt har varit att hindra klubbarna att köpa eller hyra lokaler. Detta genom att samarbeta med, eller utöva påtryckningar mot fastighetsägarna med syfte att få dem att inte hyra ut eller sälja lokaler till dem. Man har ofta punktbevakning på medlemmarna vilket har försvårat deras verksamhet. I allmänhet så vet polisen vilka dessa individer är. Husrannsakningar mot klubblokaler och medlemmarnas bostäder är vanliga.

Därutöver förekommer av och till brott som syftar till att ”freda” de kriminella grupperingarnas inkomstbringande verksamhet, och det är främst i dessa sammanhang som våldsbrott, snarare än enbart hot, förekommer. Detta har i huvudsak skett i samband med ”revirstrider” eller ”uppgörelser” med andra kriminella organisationer.

ETNISK ORGANISERAD MAFFIA
Kriminella organisationer med etniska förtecken, av det slag som man förknippar med den traditionella maffian, kommer i Sverige i huvudsak från Balkan-länder, bland annat flera delar av det forna Jugoslavien. Ett exempel med koppling till ett annat Balkanland är Naserligan.

De brottsliga grupperingarna är bland annat inblandade i människohandel, illegal vapenhandel och narkotikahandel. Organiserad brottslighet på Balkan var en följd av det postkommunistiska Jugoslaviens omvandling och de konflikter som detta medförde.

ANDRA GRUPPERINGAR
En annan typ av kriminella grupperingar i Sverige är de som bildats av personer som redan dömts för brott, och i många fall kommit att tillbringa tid på samma fängelse. Ett exempel är Brödraskapet.

Även grupperingar som vuxit upp på en och samma ort har förekommit. Exempel är Uppsalaligan i början av 1990-talet och senare Original Gangsters i Göteborg och Fucked for life i Stockholms södra förorter.

OHÄLSA
Den bild som personer inom den organiserade brottsligheten gärna visar upp av sitt liv, går ofta ut på snabba pengar och glamoröst festande, och många medier bidrar till att sprida den bilden. Intervjuer med avhoppare och statistiska och medicinska studier har dock visat på en annan, betydligt mindre glamorös bild av vardagslivet som yrkeskriminell. Karolinska institutet kom fram till att dödligheten inom gruppen är jämförbar med dem som diagnosticerats med cancer eller allvarlig hjärt- och kärlsjukdom. En annan uppföljning av 36-åringar kom fram till att de som blivit multikriminella redan som tonåringar hade dött före 36 års ålder i 13 procent av fallen jämfört med en procent av de icke-kriminella. Överdödligheten inom den organiserade brottsligheten beror inte enbart på risken att drabbas av våldsbrott från konkurrerande grupperingar eller rivaler, utan även på missbruksproblem, ständig rädsla, och oftast dåliga sociala relationer. Nästan inga män inom den organiserande brottsligheten har fullt fungerande relationer till sina barn. Ytterst få av de som brottsdebuterat tidigt, men överlevt, orkar fortsätta livet som yrkeskriminell i 40-årsåldern.

FAKTA: Alcatrazlistan
är en förteckning över de hundra mest aktiva kriminella personerna i Sverige, vad gäller grov organiserad brottslighet och systemhotande brottslighet. Namnet Alcatraz refererar till det beryktade fängelset i San Francisco, USA.

Listan upprättas av Operativa rådet, polisens särskilda organisation mot grov och organiserad brottslighet. Rådet som leds av rikskriminalchefen består av representanter för landets polismyndigheter, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket. Namnen på listan är inte offentliga.

I boken Svensk Maffia finns det en lista med ett antal namn som sägs finnas på listan.

Källa Wikipedia, DN