Märkesår

En del kvinnor som hotas av sina före detta partners upplever ett konstant hot. Trots att de har polisanmält händelsen och till och med fått beslut om kontaktförbud lever de med risk att misshandlas och dödas och behöver skyddas av samhället.
Varje år drabbas många personer av brott där gärningspersonen är en anhörig eller nära bekant. Inte sällan handlar det om kvinnor som utsätts för våld eller hot av en nuvarande eller före detta partner. En stor del av dessa kvinnor drabbas dessutom av upprepade brott, ofta i nära anslutning till det föregående brottet.

Nattknappen
Många känner sig otrygga när de befinner sig ute på nätterna. Även om otryggheten inte står i proportion till risken för att bli utsatt för ett brott, är ändå rädslan ett faktiskt problem för många. En vanlig metod när man känner sig otrygg är att ringa upp eller att låtsas ringa upp till exempel en vän, när man tar sig mellan två platser.
Om man inte har någon att ringa till kan man nu istället ringa Nattknappen på 020-44 66 66. Nattknappens verksamhet drivs av Polisen Stockholm tillsammans med polisens volontärer. Glöm inte att du alltid i akuta ärenden ska ringa 112.

Nattknappen vänder sig först och främst till personer i Stockholm län. Syftet med Nattknappen är att skapa trygghet för alla som rör sig ute i Stockholms län fredagar och lördagar mellan 23:00-03.30.

källa Nattknappen.nu