Lotta Svärd

En kväll i höstrusket infann sig en av kårcheferna tillsammans med mig (adjUtanten) och deltagare från övriga lottakårer i Stockholm på Drottning Viktorias Örlogshem för att få möjlighet att få träffa representanter från den finska LottaSvärd Stiftelsen som bjudits in till ett trevligt arrangerat mingel i Stockholm Marinlottakårs regi.

Ulrika