Lotta söker bonde

Den 14 augusti stöttade vi Norrtäljes frivilliga i en stor rekryteringskampanj i anslutning till Bondens marknad i Societetsparken. Det var nästan lika många frivilliga stationer som bönder, men böndernas säljstånd stod i en inbjudande ring, medan militära bilar och bussar fick hålla sig till kanalkanten.
Solen sken på ett nästan förkrossande svettigt sätt, men med svart keps med lottabrosch och den nya fina svarta skarfen höll jag värmen stången. Jag delade ut massor med vykort, flygblad och foldrar för att locka kvinnor att bli lottor. En del bodde inte i Norrtälje, men dem försökte jag värva ändå. Och en del män lockade jag att komma med i Lottakårens vänner!

Monica Sveningsson bidrog till en bättre kampanjteknik för de lokala FROarna samt stöttade med att dela ut FOS-flygblad och locka många till deras gratis fika och bullar. Nu väntar vi bara på om några nappar!

Ingrid