Ledarskap i dag

Ibland ordnar vår lottakår kurser med fantastiska instruktörer från Sveriges lottakår. Ledarskap idag genomfördes på detta sätt i kårens regi på Försvarsgården helgen den 1-2 april med 24 deltagare från hela Sverige.


Det är en kurs som ALLA har nytta av, för sitt engagemang i Frivilligorganisationer, på jobbet och även privat. Det var många som log igenkännande under genomgångarna, men också under gruppdiskussionerna. En styrka med kursen är att man får diskutera problem i mindre grupp och redovisa resultaten för varandra, så teori och praktik omväxlande blandas på ett fint sätt.

Helgen inleddes med gemensam samling och frukost. Lunch och fika åt vi på plats båda dagarna, men på lördagen fanns även möjlighet att delta i en gemensam och mycket trevlig middag på Scandic Hotell i Sollentuna C. Ett stort tack till de två kursledarna Catharina Söderling och Thom Gustafsson för en mycket givande och väl genomförd kurs!

Agneta