Lagen i egna händer

Civilgarde är en halvmilitär polisstyrka. Bästa exemplet är spanska Guardia Civil som är en spansk polisstyrka med både militära och civila funktioner. De är huvudsakligen ansvariga för säkerheten i gränsområden, på landsbygden och fungerar till viss del även som trafikpoliser. Guardia Civil grundades 1844 av drottning Isabella II av Spanien. I egenskap av polisstyrka har de länge varit ett av den baskiska terroristorganisationen ETAs huvudmål.


Medborgargarde är en sammanslutning av personer som ägnar sig åt polisiär verksamhet, för att skydda samhället från brottslighet. Medborgargarden har uppstått främst på platser där den av myndigheter styrda rättvisan varit korrupt eller ringa.

Lynchning är ett slag av egenmäktig rättskipning, varigenom straff omedelbart utkrävs av en förmodad förbrytare i mer eller mindre ordnade former utan laga rannsakning och dom. I allmänhet består straffet i hängning, men tortyr före dödens inträde är vanligt.

Begreppets uppkomst är oklar, men troligt är att det uppkom efter amerikanska revolutionen, där det fick namn efter överste Charles Lynch, som lät använda metoden mot förmodade kriminella och personer som stödde britterna.
Lynchning associeras idag bland annat med de omfattande morden på amerikanska mörkhyade under slutet av 1800-talet och fram till 1968.

Axel von Fersen
I Sverige har vi det Fersenska mordet, lynchningen av Axel von Fersen den 20 juni 1810 utanför Bondeska palatset i Stockholm. Axel von Fersen var Sveriges riksmarskalk och blev, i samband med kronprins Karl Augusts likprocession, attackerad och brutalt misshandlad till döds av en uppretad folkmassa utan att de utposterade soldaterna ingrep.

Axel von Fersen var gustavian, och hade tidigare verkat för att tronföljden istället skulle gå till prins Gustav, Gustav IV Adolfs son. Vid kronprins Karl Augusts spreds därför ryktet att han blivit förgiftad av syskonen von Fersen.

Den 20 juni 1810 nådde det kungliga liktåget Stockholm där kronprinsens kista skulle föras till Stockholms slott. Enligt den tidens protokoll skulle riksmarskalken eskortera den kungliga likprocessionen genom Stockholm. Stämningen var spänd, nidskrifter och hotbrev florerade. Många hade hört rykten om oroligheter och Stockholms gator flödade av gratis brännvin. Flera personer försökte övertala Axel von Fersen att inte medverka, men han ville fullfölja sin plikt, och dessutom var han ju inte skyldig till anklagelserna.

Redan då likprocessionen passerade Södermalm kastades stenar på den förgyllda vagnen med riksmarskalken. Stenarna krossade vagnens glas och träffade greven, bland annat i huvudet. När processionen passerade Gamla stan övertalades den blodiga von Fersen av fanjunkaren Bartholin att avbryta sin medverkan och följa med in i ett hus på Stora Nygatan för att söka skydd på en krog. Stämningen på krogen blev dock snabbt hätsk och situationen förvärrades alltmer. När han försökte fly hängde mobben efter. Man hoppade och stampade von Fersen till döds i dammet vid Bondeska palatsets trappa. Halvhjärtade försök gjordes att hjälpa honom, men ingen gick på allvar emot pöbeln. Av okänd anledning hade denna dag särskilt förbud utfärdats mot att använda skarp ammunition.

Tattarkravallerna
Vid midsommartid år 1948 inträffade de så kallade ”tattarkravallerna” i Jönköping. En grupp på flera tusen jönköpingsbor, ledda av ett par slagskämpar, jagade bort en folklig minoritet – de resande, tattarna – med järnrör och blydaggar. Många skadades svårt, men ingen dog.

Media
I dag används ”lynchning” som metafor då en för brott misstänkt person får utstå utomrättsliga prövningar, till exempel genom massmedia.

Svenskt ”medborgargarde”
I samband med Husbykravallerna diskuterades  det på nätet, t ex på hemsidan för Swedish Defence League, som verkar mot islamisering, skrev en medlem:  Det borde sättas ihop ett civilgarde och förhindra alla dessa bilbränder och skit i stockholm! innan det går för långt till att bli ett jävla inbördeskrig!

Under helgen när det var oroligheter i en del förorter i Stockholm, kom det uppgifter om att en större grupp människor hade gått samman i ett ”medborgargarde” för att bistå polisen. Tidningen Expo granskade personerna i gruppen och avslöjade att den bestod av personer från högerextrema kretsar och fotbollshuliganer. 13 av de mest aktiva personerna i gruppen ska vara dömda för flera brott, som misshandel, vapenbrott, brott mot knivlagen, hets mot folkgrupp, våld mot tjänsteman och en dömd för våldsamt upplopp. Minst sju av de ledande gestalterna bakom ”medborgargardet” är medlemmar eller har starka kopplingar till nazistiska organisationer.

Gruppernas aktiviteter samordnades via en hemlig grupp på Facebook, med fler än 800 medlemmar.  På Facebook-sidan hittar man än i dag flera öppet rasistiska kommentarer: ”Nu gör vi det polisen inte kan och sätter stopp för dom här jävla svinen!! Dom ska inte kunna komma hit och bränna ner vårat land!!!!”, skriver en person. ”Klart som fan vi vill spöa blatteungar!” skriver en annan. En annan skriver att medlemmarna i gardet borde beväpna sig mer: ”Om vi ska vara någolunda seriösa så behöver vi ordentliga vapen och ej bara knogjärn knivar osv.”.

Källor: wikipedia