Kvinnokroppen

Några vanliga kvinnosjukdomar
Sjukdom: Förebyggande åtgärd/behandling:
Benskörhet Regelbunden motion, varierad kost, D-vitamin, östrogenbehandling
BröstcancerGöra regelbundna undersökningar, mammografi, cytostatika, operation
Endometrios Smärtstillande, hormonbehandling, operation
Klimakterie­besvär Hormonbehandling, vitaminer, motion, sluta röka, knipövningar
Livmoderscancer Regelbundna cellprover, graviditet, p-piller, operation, cytostatika
Mensbesvär Motion, värme, medicinering, avslappning
Urinvägsinfektion Torka framifrån och bakåt, tranbärsjuice, dricka mycket, antibiotika
Hjärt-, kärlsjukdomar Varierad kost, motion, undvika stress, medicinering, ev. kirurgiskt ingrepp

Källor: www.ltkalmar.se, www.kvinna.ifokus.se , www.vardguiden.se


Kvinnans hjärta i skuggan av mannens forskning
Hjärtsjuka kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier och det forskas för lite på skillnaderna mellan våra hjärtan. De flesta studierna är gjorda på yngre vita män. Till exempel vet vi att kvinnor har mindre hjärtan och smalare kärl än män. Det finns ett stort behov av mer kunskap inom diagnostik, behandling och rehabilitering för att säkerställa bästa möjliga vård för kvinnor med hjärt-kärlsjukdom. Denna brist kan medföra att kvinnor inte lika ofta får rätt diagnos och rätt medicinsk behandling.
Det vanligaste symptomet vid hjärtinfarkt är stark och ihållande smärta i bröstkorgen. Smärtan kan variera mycket och stråla ut i ena armen eller i båda armarna, magen, ryggen, halsen, nacken eller käkarna. Smärtan är olika stark, men den är ihållande under en längre period.

Kvinnor kan ha mycket mer diffusa symtom såsom värk i käkarna, tyngdkänsla eller tryck i bröstet, värk i skulderpartiet, ont i magen, svårighet att andas eller andfåddhet, hjärtklappning, yrsel och illamående, orkeslöshet eller stark trötthet, allmän sjukdomskänsla.

De mediciner som finns är utprövade på män och har inte alltid samma effekt på kvinnor. De kan behöva en annan dos eller helt enkelt en annan medicin. Hjärtinfarkt är inte den enda sjukdomen där man kan se skillnader mellan män och kvinnor. Dessutom finns en uppsjö andra kvinnliga sjukdomar som det skulle behöva forskas kring och belysas för att öka den kvinnliga hälsans välbefinnande.

Fakta kvinnors hjärtfel
Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män men i genomsnitt tio år senare.

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor i Sverige.
Tack vare forskningen har antalet kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt minskat med fem om dagen sedan 2008.

Hjärt-Lungfondens mål är att till 2017 halvera dödligheten i hjärtinfarkt för kvinnor och kunna rädda livet på över 2 000 kvinnor varje år.
Mars månad varje år samlar Hjärt- och lungfonden in medel till förmån till forskning av det kvinnliga hjärtat. En hjälp på väg kan vara att ge ett bidrag och på så sätt hjälpa till att föra forskningen framåt.

Från reklamvärlden
En rolig (sann?) vinkling i tv-reklamen när det gäller den upplevda skillnaden av att vara man eller kvinna, är reklamen för en förkylningsprodukt. Kanske detta är ett mycket förenklat sätt att förklara varför det forskas och ägnas mer uppmärksamhet åt männens åkommor.

En förkyld man sitter med en handduk över huvudet med ansiktet nedsänkt i ett bad.
- Ni kvinnor tjatar om hur det är när en kvinna föder barn, ni skulle bara veta hur det känns när en man blir förkyld.

Källor: www.hjart-lungfonden.se, www.vardguiden.se