Kvinnliga krigare

Nej; kanske inte riktigt men jag var i våras med på Stockholm Flyglottakårs museibesök på Armémuseum där vi fick en rundvandring i basutställningen 1500-1900 och  fick höra om kvinnans roll genom olika århundraden under krigsåren.
Tidigare när jag har gått igenom denna utställning har jag inte förstått helheten, men efter detta fick jag en helt annan bild och förstår vilken roll som kvinnor haft i olika krig.

Ulrika