Kvinnan i kulturen

Pseudonymer
På 1800-talet var bruket av pseudonym vanligt. Att skriva under pseudonym eller signatur var modernt bland författare. För kvinnan fyllde pseudonymen en annan funktion. Det var nämligen lättare att få sitt ord publicerat om du var man. Att publicera sig och träda ut i offentligheten var ett stort steg för kvinnor på slutet på 1880-talet. Det stred mot den kvinnliga normen att verka i det tysta, i bakgrunden.
Idag kan bruket av pseudonym även vara ett PR-trick för att skapa mystik och intresse kring författaren och inte bara en önskan om anonymitet.

Några kvinnliga pseudonymer
Sigge Stark – Signe Björnberg
Ernst Ahlgren – Victoria Benedictsson
Currer Bell – Charlotte Brontë

Några kvinnliga författare

Sverige:Internationellt:
Maj-Gull AxelssonLouisa May Alcott
Karin BoijeIsabel Allende
Kerstin Ekman Jean M Auel
Marianne Fredriksson Jane Austen
Selma LagerlöfSystrarna Brontë
Astrid LindgrenSuzanne Collins
Marie LjungstedtEmily Dickinson (poet)
Camilla LäckbergDoris Lessing
Edit SödergranColleen McCullough
Kerstin Thorwall 
Elin Wägner 


Kvinnliga regissörer:
Pernilla August (1958-)
Helena Bergström (1964-)
Maria Blom (1971-)
Marie-Louise Ekman (1944-)
Ella Lemhagen (1965-)
Tova Magnusson (Norling) (1968-)
Suzanne Osten (1944-)
Mai Zetterling  (1925-1994)
Källa: Wikipedia