Kvinna

– vad är det?

En kvinna är den fullvuxna människan med biologiskt honkön till skillnad från en vuxen hane, som kallas man. En flicka är en ung hona av arten människa, till skillnad från en ung hane av samma art, som kallas pojke.

från Wikipedia


Vi börjar med att titta på ordet KVINNA, det är ett substantiv som betyder ”människa av kvinnligt kön (ofta vuxen)” det är en antonym till ordet ”man”. Ordet kommer från fornsvenska och är bland annat besläktat med danska kone (”fru”), isländska kona, engelska queen (”drottning”) och latinska cunnus (”vulva”).

Tittar vi vidare på den engelska ordet WOMAN som härstammar från fornengelskans WIFMAN (woman, female servant – bokstavligen kvinnlig person, kvinnlig människa). En bildning av av wif (kvinna) och man som bara skett i engelskan. Under 1200-talet ändrades wim via wum till dagens wom. Att jämföras med holländska vrouwmens (wife/fru – bokstavligen woman-person), vrouwspersoon (woman/kvinna) och tyska Weibsperson (kvinnlig person).

Ordet flicka betyder ”ett barn av kvinnligt kön” med pojke som antonym. Ordet är styrkt sedan 1591. Enligt Nationalencyklopediens ordbok är ursprunget osäkert men SAOB menar att det härrör från det norska flikkja, ”lättsam och oansvarig kvinna alt slampa, slyna eller hora”, som i sin tur relaterar till flikja / fleikja, ”gapa, att öppna sig” (används om kläder). Det engelska ordet Girl dök först upp under medeltiden och kom från det anglosaxiska ordet Gerle (även stavat girle eller gurle). Den anglosaxiska ordet gerela betyder klänning eller kläder.

Flicka är varje kvinnlig människa från födsel genom uppväxtåren, barndom och tonår till man uppnår vuxendom och blir kvinna.

I de formella sammanhangen är gränsen mellan kvinna och flicka ganska så stark. En icke-myndig person av kvinnligt kön betecknas som en flicka och en myndig person betecknas som en kvinna

KÄLLOR: Wiktionary.org, Wikipedia.se, Wikipedia.com

Fakta
antal svenska Idrottsutövare per kön

 Kvinnor  Män 
 Sport/IdrottAntal (Ca)Sport/IdrottAntal (Ca)
1Gymnastik 245.000 Fotboll 437000
2Fotboll 173.000 Innebandy 199 000
3Ridsport 165.000 Golf 194 000
4Friidrott 112 000 Ishockey 176 000
5Golf  90 000Skytte 156 000
6Handboll 85 000 Kampsporter 128 000
7Innebandy 69 000 Friidrott 124 000
8Kampsporter68 000 Motorcykel 100.000
9Simning 60 000 Handboll 97 000
10Cykel    

Källa: scbOrdlista
Feminitet (även kallad kvinnlighet) är ett samlingsnamn för attribut, beteenden och roller som allmänt förknippas med flickor och kvinnor. Kvinnlighet består av både socialt definierade och biologiskt skapade faktorer. Detta gör att det skiljer sig från den enkla definitionen av biologiskt kvinnligt kön. Kvinnor, män, och transpersoner kan alla uppvisa feminina drag.

Matriarkat är ett samhälle där kvinnor, särskilt mödrar, har centrala roller i politiskt ledarskap, moralisk auktoritet eller kontroll av egendom. Det kan även kallas gynocracy, en gynecocracy eller gynocentric samhälle. Den manliga motsvarigheten är patriarkatet.

Himmelska Moder förekommer i vissa religiösa traditioner eller rörelser. Himmelska Moder (även kallad Moder I himlen) är hustru eller feminin motsvarighet till Gud Fader.

Jungfru kommer från det medellågtyska junkvro(u)we som egentligen betyder ung fru, det är ett något ålderdomligt ord för en flicka eller kvinna som är oskuld .
Ordet var i äldre tider en titel för en ogift kvinna av adlig börd. Det började på 1700-talet att ersättas av fröken och (inom borgarståndet) mamsell. Titeln förlorade därvid mycket av sin tidigare status, och kom sedan snarare att beteckna en tjänsteflicka i finare hushåll, på liknande sätt kunde barnflicka även kallas ”barnjungfru”, men begreppet kunde också mer allmänt användas för en flicka-kvinna av lägre medelklass. Jungfru upphörde i Sverige runt 1920 att betyda en slags tjänsteflicka, och ord som ”hembiträde” och ”barnflicka” började användas.

Feminism är en samling rörelser som syftar till att definiera, upprätta, och försvara kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.