Kung Agne och Skjalf

Strax söder om Sollentuna centrum reser sig ”Kungshögen”, en gravhög från forntiden. Den påminner om Uppsala högar och är kanske lika gammal. Den kallas också Kung Agnes hög.

Snorre Sturlason berättade i sin Ynglingasaga om Agne, kung av Uppsalaätten. Från ett krigståg i Finland hade Agne rövat med sig kungadottern Skjalf och med henne några av hennes tjänare. Under hemfärden gjordes strandhugg ”på östsidan av Törn väster om Stocksund”. Det blev dryckeslag, kungen fyllnade till och snart sov han tungt i sitt tält. Då lät Skjalf sina män överrumpla honom. De fäste ett rep i en guldring som han bar om halsen, hängde honom i ett träd och tog sedan till flykten i nattmörkret. Kungens lik blev sedan bränt på strandängen.
Om kung Agne inte bara är en sagofigur, så skulle han enligt en beräkning ha levat omkring 400 e Kr. Sitt snöpliga slut kan han ha mött vid Edsvikens strand i Sollentuna. Det har i varje fall ett par forskare menat.

Berättelsen om Kung Agne skrevs ner på 1200-talet – närmare 800 år efter det att den möjligen inträffat. Mest sannolikt är nog att Kung Agne är en ren sagofigur – ungefär som Gandalf. Även i sagan om Kung Agne förekommer nämligen trollkarlar som knyter förbannelser till guldsmycken (om än en halskedja och inte en ring).
Men Agnes olyckliga öde kanske tvärtom ska firas! Historien kan också beskrivas som att skurken Agne i början av 400-talet stryps ihjäl av den snygga tjej som han något tidigare rövat hem som sexslav från Finland. Hjältinnan Skjalf kunde efter att ha nitat karluslingen, ta sig hem till Finland igen. I dag kan man ju fundera över hur politiskt korrekt det är att döpa en plats efter skurken och inte efter offret – ett offer som dessutom blir hjältinna och framgångsrikt försvarar sin egen frihet.  

Ingrid

Källa: Sollentuna.se, Björn Bergqvist