Kontaktperson Sollentuna lottakårs vänner (SLKV)

  • Samverka med SLKVs ordförande
  • Ansvara för sammanställning av SLKVs verksamhet till kårens verksamhetsberättelse
  • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma