Kommunvapnet

Sollentunas kommunvapen visar tre vikingaskepp som rullas mellan Edsviken och Norrivken på stockar över land på 1000-talet.


Den blå färgen symboliserar de båda vattendragen, den gyllene balken den bördiga jorden och det röda är elden och blodet. Gemensamt för dessa är värme och rörlighet som utgör fysiskt liv.

Vapnet utformades av den heraldiske konstnären Einar J: son Kedja från Kalmar i samarbete med Riksheraldikerämbetet  och fastställdes för dåvarande Sollentuna köping 1946.

Vapnet registrerades sedan för Sollentuna kommun 1974 och är patentskyddat.
I dag används vapnet i olika representationssammanhang och finns bl a med på Sollentunamedaljen som kommunanställda och politiker får efter en viss tids tjänstgöring samt på olika PR-produkter.

KÄLLOR; www.sollentuna.se, wikipedia, skriften Sollentunas kommunvapen skriven av kommunarkivarien Annika Holmberg 2005