Kommundelar

Tureberg i centrala Sollentuna är indelad i områdena Bagarby, Knista, Töjnan, Nytorp, Skansen, Hersby, Fågelsången och Sollentuna centrum och har 15 000 invånare.
Tureberg fick sitt namn av Thure Gustaf Rudbeck, efter att det gamla Bagare by ombildats till gården Tureberg.
Rotebro är indelad i de namnsatta områdena Rotebro centrum, Rotsunda, Rotsunda gård, Gillbo, Gillberga och Rotebro industriområde med bl a Jästfabriken och har ca 8 800 invånare,

Namnet kommer från att det fanns en bro över Jutekärret, numera Edsån.
Norrviken är indelat i områdena Norrvikens centrum, Klockaregården och Brunkebergsåsen och har ca 3 300 invånare.

Viby består av områdena Lilla Viby, Östra Viby, Viby Gård, Södra Viby samt Kista.
Detta Kista bör inte att förväxlas med det en halvmil söderut belägna Kista i Stockholms stad/kommun och har ca 5 800 invånare.

Sjöberg har de de namnsatta områdena Östra Sjöberg, Västra Sjöberg och Falkberget och har ca 4 300 invånare.

Edsberg består av områdena Edsbacka, Landsnora, Kvarnskogen, Edsbergs centrum, Östra Edsberg, Edsängen, Edsbergs sportfält, Snuggan, Väsjön och Rösjön med ca 9 200 invånare.

Häggvik består av Häggviks centrum, Skälby, Södra Häggvik och Klasro och har ca 4 700 invånare. Namnet Häggvik kommer från ägaren till Väderholmens gård J A O Häggberg, som vid sekelskiftet 1900 styckade av området till tomter.

Helenelund består av Helenelunds centrum, Kummelby, Edsviken, Tegelhagen, Silverdal och Eriksberg  och har ca 11 100 invånare. Namnet kommer från torpet Lenalund.

Bebyggelsen i de olika delarna består av fristående villor, radhus och flerfamiljshus.

KÄLLOR: www.sollentuna.se (Kommundelar och namnsatta områden i Sollentuna. Korta fakta 2012), upplandia.se


Vänorter
Hvidovre i Danmark
Saue i Estland
Tusby/Tuusula i Finland
Oppegård i Norge

KÄLLA: sollentuna.se wikipedia