Koll på kastrullen?

Blåljus-verksamheterna bjuder en gång om året till öppet hus, där man har möjlighet att få komma och se hur det ser ut på brandstationen. Brandkåren har uppvisning om hur man bör och inte bör släcka en eld vid exempelvis torrkokning på spis. Till barnens stora förtjusning (kanske även föräldrarnas), så hade man även turer med en av brandbilarna där man under färden också en stund hade sirenerna påslagna. Som besökare fick man även se hur utrustningen ser ut och hur det ser ut inuti en ambulans. Man hade även andra uppvisningar där man visade hur man släcker eld och en informationsfilm visade vad som händer när det tar eld i ett hem. Man kunde också gå tipspromenad eller ta en fika närhelst man ville.
Vid ett av borden inne vid brandstationen så fanns några från de frivilliga försvarsorganisationerna representerade. Från lottakåren var Martina, vår kära kårchef, på plats. Till sin hjälp hade hon sin underbara son Sem, som ivrigt lade ihop foldrar och delade ut dessa till besökande under hela dagen. Från FRO fanns Anki, Kjell och Monica Svenningson närvarande. Till sin hjälp hade de en av ungdomarna som är under utbildning, gällande radiokommunikation. Man hade tagit med sig lite radioutrustning som man fick prova på som besökare. Själv så stod jag med en FRG-väst på mig, och informerade kring Frivilliga resursgruppen i Sollentuna för de som var intresserade. Det var flera som visade intresse för vårt arbete, FRO fick också flera som var intresserade av att söka medlemskap

En trevlig dag för både de som besökte brandkåren och för oss som var där och presenterade de frivilliga försvarsorganisationerna.