KKK

Ku Klux Klan är namnet på flera historiska och nutida protestantiska organisationer i USA vilka strävar efter vit överhöghet och ett samhälle baserat på rasism.


Namnet kommer av kyklos (grekiskans κύκλος, cirkel), och klan från skotskan, då många av grundarna härstammade därifrån. Sedan lång tid förknippas ”klanen” med de brinnande korsen, lynchningarna, de vita huvorna och de vita fotsida dräkterna.
Den ursprungliga organisationen grundades i Pulaski, Tennessee, den  24 december  1865, av den konfedererative generalen Nathan Bedford Forrest och hade fyra miljoner medlemmar. År 2008 hade organisationen sex tusen medlemmar i hela världen.

Ku Klux Klan kom till Sverige i slutet på 1920 talet. Nu för tiden är de dock nerlagda.
Numera förekommer organisationen som namn för många mindre och självständiga organisationer, såväl i USA som i Kanada och Europa och inriktar sig på ett hat riktat mot svarta och judar. När de var som störst på 1920 talet fanns det även en kvinnoförening, Women of the clan WKKK och deras huvudsyssla var att bojkotta butiker som ägdes av svarta och judar.

Källa: WIKIPEDIA