Kassör

 • Vårda kårens pengar
 • Äska bidrag från Sollentuna kommun och andra i samråd med kårchefer och styrelse
 • Bevaka inköp parallellt med protokoll
 • Budgetuppföljning
 • Ansvara för att få in medlemsavgifterna
 • Hålla i kårens handkassa och ersätta medlemmarna för utlägg mot kvitton, inom ramen för budget och styrelsebeslut
 • Ansvara för att det finns frimärken till kårens utskick (t ex Varma kårar och grattis)
 • Bokföra
 • Betala fakturor och räkningar
 • Skaffa attest på kvitton och fakturor av attestansvarig
 • örse cirkelansvarig med underlag för bidragssökande hos Sensus
 • Göra deklaration
 • Bokslut inför årsmötet
 • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma