Kårstämman

Sista torsdagen i februari hade vi kårens viktigaste möte – kårstämman. På årets stämma gick vi igenom 2009 års verksamhet som förutom i text (sammanfattning har ni på sidan 4) även fanns i ljud och bild. Styrelsen fick ansvarsfrihet, vi beslutade om en budget för 2010 och en preliminär för 2011 Fastställde medlemsavgifterna för 2011 till oförändrat (300,- 1:a resp 150,- 2:a och SLKV). Vi valde nya kårchefer i Martina Lindgren och Anna Grönvall och en ny styrelse – presentationer hittar du på sidorna 28 till 31. Vi valde revisorer, ledamöter till Försvarsgårdens stiftelse, ombud till Sensusstämman och valkommitté. Valberedningen informerade om alla funktionärer som styrelsen sedan utser.
Vi delade ut ”ögat” till alla deltagare. Den som vill stödja utsatta kvinnor i Kongo har möjlighet att köpa en egen nål, finns ett antal kvar på kåren.

Tre årsnålar delades ut, 5 år till Lisa Ek, 10 år till Marie George och 20 år till Ewa Wasshem.

Madde, vår nyligen avgångne kårchef, blev avtackad av Martina och Maddes ”personliga adjutant” Ulrika Hjelmsell som höll ett underfundigt och roligt marint tal. Madde tackade å sin sida Ulrika, Ingrid och undertecknad för all hjälp under kårchefstiden.

Vi sjöng Lottornas sång och avslutade mötet. Därefter följde konstituering, SLKVs årsmöte och middag, men mer om detta på annan plats.

Monika H