Kårstämma 2016

Torsdagskvällen den 25 februari 2016 samlades lottor och lottavänner för årets kårstämma. Innan stämman visades med anledning av att kåren firar 75 år ett bildspel med bilder från kåren genom tiderna.


Stämman rullade på med all vanlig formalia. Exakt vad som beslutades finns i separat inlägg. Dessutom fanns en proposition och en motion båda gällande hedersledamöter. Stämman utsåg (som en överraskning) Ingrid George och Eva Holmquist till hedersledamöter samt att vår hedersledamot sedan länge inte längre behöver betala sin medlemsavgift utan det gör kåren.

I slutet på stämman delade vi ut årsnålar: 5 år till Sonja Sun Johnsen, 10 år till Agneta Löwenhielm och 30 år till Eva Holmquist. Sonja som nu lämnat styrelsen fick blommor som avtackning. Vi sjöng till sist Lottasången.

Kvällen fortsatte med årsmöte för SLKV och nya styrelsen konstituerade sig. Under den underbara middagen som Agneta basade över – hon lyckades få till en middag där alla specialkostönskemål inte (som är mycket vanligt) massa olika varianter och vem som kan äta vilka delar. Alla kunde äta allt! Well done!

Monika


Stämmans beslut


Här kommer en sammanfattning av besluten som togs denna kväll.

Bakåt
Styrelsen presenterade en diger verksamhetsberättelse och årsredovisning på 20 sidor. Hela berättelsen finns att tillgå via hemsidan under fliken Om oss.
Revisorerna föreslog ansvarsfrihet vilket också beslutades.

Framåt
Stämman beslutade vidare att fastställa medlemsavgifter för 2018. Dessa blir samma som i år 2016 och nästa år 2017, det vill säga 400 kronor för förstakårsmedlemmar och 200 kronor för andrakårsmedlemmar och medlemmar i SLKV. Budget för i år och nästa år fastställdes.

Nya styrelsen
Båda kårcheferna blev omvalda. De två ledamöterna Karin M Isaksson och Heléne Svensson valdes om. Maria Avellan och Agneta Löwenhielm klev upp från ersättarpost till ledamöter. Birgitta Westman klev ner till ersättarpost och vi valde som nya ersättare in Anna Grönvall och Jennifer Möllerström.

Andra val
Stämman valde Eva Holmquist till vår krigskårchef, som ska leda kåren om det nästan otänkbara skulle hända.

Till revisorer valde Christer Rydén och Caroline Fahlman.

Det utsågs också en rad olika ombud och ersättare som representanter för kåren på andra organisationers årsmöten.

Slutligen valdes den sittande valkommittén bestående av Ingrid George, Anki Bäckgren och Christina Axmark om.

Hedersledamöter i kåren
Till årets stämma hade det inkommit en motion om att vår mångåriga medlem tillika hedersledamot Gunilla Persson skull utses till ständig medlem och inte behöva betala medlemsavgift. Tyvärr går det inte stadgemässigt eller tekniskt/praktiskt i medlemssystemet att göra detta. Så det stämman beslutade var att kåren från och med nu ska betala hennes medlemsavgift.

Styrelsen lyckades dessutom att överraska två lottor med att i en proposition föreslå stämman att utse dem till hedersledamöter. Stämman beslutade enhälligt att utse både Ingrid George och Eva Holmquist till hedersledamöter i kåren.

Monika