Kårstämma 2015

59954218-UoCNBjpg

En gång om året samlas kårens medlemmar för stämma, i år var det den 26 mars. Många lottor och lottavänner samlades på gården. I vänta på att klubban slogs för öppnande visades minnes bilder från Bosnienresen förra våren. Kårchef Ingrid Ågren klubbade igång för att sedan överläman mötesklubban till mig, tack för den äran.
En stämma är ju i grunden väldigt formell. Efter all mötesformalia är det dags att gå igenom och besluta om året som varit. Verksamhet och ekonomi godkändes, revisorerna redogjorde sitt arbete och stämman gav styrelsen ansvarsfrihet. Man beslutade vidare om budget för innevarande och nästkommande år och medlemsavgifter för 2017. Sedan är det dags för valen. Valberedningens sammankallande Ingrid George redogjorde för dess arbete och föredrog alla förslag. Två nya kårchefer valdes, jag och Madeleine Hult och en helt ny styrelse samt revisorer och valberedning. Vilka dessa är hittar ni på hemsidan under Om oss.

När allt detta formella är avklarat är det dags för den lediga delen – utdelning av utmärkelser. Vi delade ut årsnålar till Eva Silfverhammar (5), Anki Bäckgren (20) och Heléne Svensson (20). Alla avgående ur från styrelsen tackades av ordentligt innan vi sjöng Lottornas sång och stämman klubbades av. Under tiden som köket ordnade det sista inför stämmomiddagen samlades nya styrelsen för konstituerande möte och SLKVs medlemmar för årsmöte. Köket hade i år överträffat sig igen med massor av olika sorters smaskiga pajer som intogs under stim och stoj. Alla hjälptes sedan till att röja undan så alla kunde komma hem inte alltför sent. Ett stor tack till alla som arrangerat stämman och den efterföljande måltiden!

Monika