Kårens stämma

67820459-bCFBsjpg

I slutet av februari samlades många lottor och lottavänner får ett av årets viktigaste möten. Kårstämman som sedan skulle följas av Sollentuna lottakårs vänners (SLKVs) årsmöte.


När jag klubbat igång stämman hölls en fin parentation över vår lottavän Torsten Aaro. Fina ord minnen från Olof Ågren, SLKV-ledamot och sekreterare och Eva Holmquist, SLKV-ordförande, allt avslutades med en tyst stund i Torstens minne.
Därefter följde all den normala formalian som hör en stämma till. Fastställande av allt som varit - verksamhet och ekonomi. Verksamhetsberättelsen på knappt 30 sidor kan du läsa här. Sen följde framtiden med budget, medlemsavgift för kommande år.
Innan alla val informerade valberedningens sammankallande om arbetet och alla förslag både för stämman och även för styrelsens konstituering. Alla som valts är presenterade under fliken om oss.

Slutligen till det roliga. Utdelande av medaljer och nålar. SLFK brons till Christina Axmark och Heléne Svensson. 10-årsnål till Olof Ågren. 20-årsnål till Anki Bäckgren och Heléne Svensson. 30-årsnål till undertecknad och fantastiska 60-årsnål till Ewa Mogén (som egentligen borde ha en 70-årsnål). Stämman avslutades med Lottasången. Efter konstituering och årsmöte bjöds vi på smaskig middag som förberetts av Agneta Löwenhielm. En mycket trevlig kväll rundades av lite senare än vanligt med att alla hjälptes åt att städa undan. Stort tack alla som deltog under kvällen!

Monika, kårchef67820407-ho2dQjpg

67820412-UcS7Mjpg

67820424-xL11Zjpg

67820422-4IvGzjpg

67820420-LMheJjpg

67820418-Dt93Xjpg

67820416-rwhzqjpg

67820414-LDmfojpg

67820430-6sFq6jpg

67820428-jbLznjpg

67820440-medM3jpg

67820438-1lqqRjpg

67820436-lTU8pjpg

67820434-JEWxdjpg

67820432-byZc0jpg

67820426-IvqeZjpg