Kårchef

 • Leda kårens arbete
 • Skriva under ansökningar, formella brev
 • Attestera räkningar
 • Leda stämman och högtider
 • Delge info inom styrelsen och till medlemmarna
 • E-postmottagare
 • Bollplank till funktionärerna
 • Ansvara för utgivningen av medlemsbladet
 • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma
 • Styra och leda styrelsemöten
 • Sända kallelser och dagordningar till styrelsemöten
 • Ansvara för verksamhetsberättelsen
 • Vara föredragande i styrelsen
 • Ansvara för representationen utåt