Kåraftonsamordnare

  • Ha vetskap om vem som är ansvarig för respektive kårafton
  • Stämma av med webansvarig/kåraftonsansvarig att info om kåraftnar i kalendariet stämmer
  • Påminna kåraftonsansvarig och svara på frågor/ge goda råd
  • Ha koll på anmälningar (webben) och meddela kåraftonsansvarig hur många som vill fika
  • Ansvara för gästboken
  • Efter genomförd aktivitet, informera cirkelansvarig om vilka som deltog
  • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma
  • Hålla koll på kyl- och fryslager, köp in nytt vid behov eller be någon med bil göra det