Kårafton om säkerhetspolitik

Den 29 september fick vi besök av överstelöjtnant Jan Forsberg som är författare och före detta lärare på Försvarshögskolan. Under en och en halv timma redogjorde han genom många bilder och militära termer för hur den ryska upprustningen gått till, varför den pågått och ungefär vart Ryssland står just nu. Enligt Jan har den ryska kapaciteten varit starkare efter Sovjets fall än vi i Sverige vetat om. Däremot så sjönk kvantiteten efter fallet då ingenting underhölls. Detta har Ryssland under se senaste åren ändrat på och har utöver att rusta befintligt materiel även utvecklat nytt avancerat materiel. En del i denna utveckling har varit att testa sitt materiel i skarpt läge. Genom sin inblandning i inbördeskriget i Syrien har de fått den möjligheten att testa och även visa potentiella köpare av krigsmateriel att dessa saker håller i strid.
Kriget i Syrien har även gett den ryska militärmakten möjligheten att öva sin personal, vilket har gjort att Ryssland nu besitter världens mest välövade militärmakt, även om USA besitter en större militärmakt. För oss innebär det här ett mer spänt läge mellan Ryssland och NATO. De ryska intressena i Östersjöområdet är kanske framför allt att säkra upp den ryska enklaven Kaliningrad, vilket i värsta fall skulle kunna ske genom att de baltiska staterna angrips för att skapa en landväg till Kaliningrad. I det fallet är Gotland en strategiskt viktig plats eftersom man därifrån kan täcka hela Östersjön och hålla både båtar och flyg i schakt och detta vill verken NATO eller Ryssland att motparten skall ha.

Föreläsningen var intressant men också skrämmande. Att se krigets fasor och förstå spänningarna i vårt närområde får oss att önska och hoppas att de med makt skall besinna sig och söka fredliga lösningar. Mot en värld där hopp växer och alla får möjligheten att vara fria.
 

Karin