Jubileumsåret

Så har ett nytt år gått och det är dags att summera vad vi gjorde. Det var ett stort år, kåren fyllde 70 år och det genomsyrade en hel del av det som gjordes.
I slutet av mars var vår kårstämma, båda kårcheferna omvaldes, tre av ledamöterna nyvaldes och vi ökade ut ersättar till elva stycken. Styrelsen har träffats hela sju gånger och dessutom haft ett par teambuildingdagar.

Fyra medlemmar har varit iväg på medlemsutbildning och 13 personer har utbildat sig för militära och civila avtal.

Vi har bland annat genom studsande till brevlådor och information i samband med Edsbacka marknad, kommunens föreningsdag och Solhjulets dag värvat 28 nya medlemmar.

Alla medlemmar i kåren, även andrakårsmedlemmar och SLKV:are, har grattats under året.

Förutom de tre arbetsgrupperna med anledning av jubileet så har ytterligare nio arbetsgrupper jobbat under året i olika omfattning.

I Sikte har kommit ut med fyra nummer. Numer är tidningen alltid 56-60 sidor, med närmare halva antalet som en temadel, där vi i år tagit upp teman som Vinter, Krisberedskap, Mellanösternfrågan och Internationellt. I samband med utgivning av tidningen har även hemsidan uppdaterats.

PRATA har efter en rensning i dag 148 mottagare, vi har tillsammans med den knappt 70 olika sändlistor för funktionärer eller aktiviteter.

Lottornas silvermedalj delades ut till: Martina Lindgren, Olle Ågren, Cecilia Agri, Catrine Drugge och Muschi Lundberg. Lottornas guldmedalj gick till: Christina Axmark. Lottornas Kungliga silvermedalj tilldelades: Kristina Alexius, Gunilla Persson, Madeleine Hult och Monika Hallstensson. Dessutom fick Martina Lindgren och Madeleine Hult Stockholms länsförbund för krishantering medalj i brons respektive silver.

Kåren bestod vid årsskiftet av 105 medlemmar, en minskning med åtta medlemmar. Detta bland annat beroende på att styrelsen gjorde en kraftig rensning av medlemmar som inte betalat sin avgift. Kåren värvade 28 nya medlemmar, jämfört med 11 förra året. Vi hade 13 stycken andrakårsmedlemmar och 22 SLKV-medlemmar. Totalt antal medlemmar blir det 141 stycken.

Cirka 115 olika aktiviteter eller möten har kåren medverkat i. Drygt trettio av dem var arbetsmöten inför eller efter aktiviteter och resor, valberedning eller arbete med tidningen, drygt tio hade FRG-anknytning, drygt tio rörde gården, sex av den var nyfikenmöten och brevlådestudsat sex gånger.

Haft drygt 20 kåraftnar med allt från curling, bowling, pistolskytte, friskvård, via möten med fredsagenter, Åsa Lindestam, livsmedelsinspektör, runosångare, lärt oss planera anförande, stoppa korv, vad blodgruppsmat är, lärt oss luffarslöjd, lyssnat om kristallnatten till att planera vad vi ska göra vår och höst.

Vi sprang i vårruset och femkampade på grönan med Saltis. Det har gåtts på föreläsningar. Vi har jobbat för att få lite inkomst på julmarknad samt Solhjulets stämma och dag och så har vi haft julfest och vårutflyktat.

Två stora händelser gällde naturligtvis jubileet och båda skedde i augusti. I mitten av augusti bar kå­resan av till Edinburgh och Skottland. Vi såg olika sevärdheter i staden och hade en heldagstur genom Skottlands natur över högländerna ända upp till Loch Ness. Höjdpunkten på resan var The Royal Edinburgh Military tattoo.

I slutet av augusti var sen stora jubileumsfesten där medlemmar och inbjudna gäster underhölls och åt gott. Rikslottachefen delade ut medaljer, och kåren fick presenter.

Kårens stora projekt med en jubileumsbok har fortsatt hela året, mer information om den på annan plats i tidningen.

Summa summarum – ett aktivt år igen!

Monika