Japans tre katastrofer

Fredagen den 11 mars 2011 drabbades Japan av en naturkatastrof vars följder kom att överskugga alla händelser i landet och prägla utvecklingen under lång tid.
Först en kraftig jordbävning, som uppmätte 8,9 på richterskalan, och som inträffade i Stilla havet, knappt 40 mil norr om Tokyo.

Skalvet orsakade en minst tio meter hög tsunamivåg som slog in mot östkusten. Flodvågen drabbade särskilt hamnstaden Sendai. Båtar, hus och bilar sveptes med av vattenmassorna. Först befarades hundratals ha omkommit, men snart förstod man att det handlade om tusentals. Dessutom saknades minst lika många.

Den tredje katastrofen var vid kärnkraftverket i Fukushima, strax söder om Sendai. Katastroftillstånd utlystes eftersom man misstänkte att anläggningen var skadad. Alla boende inom två mils radie evakuerades. Dessutom förbjöds fiske i havet inom två mils radie från Fukushima. Den 12 mars exploderade en reaktor i kärnkraftverket och de kommande dagarna exploderade ytterligare tre reaktorer. Dessutom uppstod en brand och misstänkta härdsmältor i anläggningen. Den tredje katastrofen var ett faktum.

En som upplevde allt detta på mycket nära håll var Solnalottan Maria Jansson, som gästade oss på Försvarsgården den 25 oktober och höll ett mycket inspirerat, instruktivt och spännande föredrag. Maria jobbade vid tillfället som utsänd från UD i Stockholm på svenska ambassaden i Tokyo, där man följde det hela på japansk tv dygnet runt. Vi fick se och höra ögonblicksskildringar från jordbävningens effekter i Tokyo, tsunamivågornas effekter i Sendai och explosioner och bränder i reaktorerna i Fukushima.

Maria berättade även om en katastrofövning på svenska ambassaden två veckor före den 11 mars, där man spelade med en fingerad jordbävning i bukten utanför Tokyo. Erfarenheterna från denna övning kom väl tillpass på ambassaden dagarna efter den stora jordbävningen och dess följdverkningar.

Maria, som nu varit hemma i Sverige ett halvår, summerade några av katastrofernas effekter på Japans befolkning med bland annat ca 15 000 döda, ca 4 000 fortfarande saknade och stora delar av de 200 000 evakuerade fortfarande boende i tillfälliga bostäder. Till detta kommer stängda kärnkraftverk, strålningsrisker och hela återuppbyggnaden av förstörda städer och byar till miljardbelopp.

Avslutningsvis uttryckte Maria sin stora beundran för japanerna som kunde ta alla dessa katastrofala händelser med ett sådant stoiskt lugn och sedan bestämma sig för att lämna allt bakom sig och starta om på nytt. En lärorik och efterföljansvärd japansk livsfilosofi enligt Maria!

Stort tack Maria för en mycket intressant kväll!

Olle