Internationell frivillighet

59954272-4Lptojpg

I början av maj en torsdagkväll lyssnade vi på Patrik Vuorio och hans arbete i VolunteerPowerSweden som han startade förra året (2014) efter hans upplevelser i att verka, bygga upp och leda frivilligarbete internationellt när intresset hos honom väcktes 2006-2007.
Under åren 2009-2013 ledde han frivilligarbete i Förenade ArabEmiraten; ett uppdrag som bara skulle vara i tre månader.

Under kvällen fick vi lyssna och se på olika jämförelser avseende resurser och typer av insatser i frivilligarbete världen över.

Hans främsta uppdrag nu är att vara FRG-ansvarig i Järfälla.

Kvällen avslutades med att vi på kårens Facebook-sida startade/satte upp en länk från Röda Korset för att stödja de drabbade i Nepal.

Ulrika