Info och rekryteringsgrupp

·       Ta hand om intresseanmälningar
Medlemsansökningar till riks
Meddela nya medlemmar till register-, web- och e-postansvariga
Hålla nyfikenmöten
Planera informationskampanjer och annan infoverksamhet
Informera nyfikna om lottornas verksamhet
Skriva texter till hemsida och medlemsblad
Leda informationskampanjer på den egna webben
·       Ansvara för sammanställning av infoverksamheten till kårens verksamhetsberättelse
·       Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma
·       Planera informationskampanjer och annan infoverksamhet
·       Informera nya medlemmar och nyfikna om lottornas verksamhet
·       Skriva texter till hemsida och medlemsblad
·       Leda informationskampanjer på den egna webben
·       Ansvara för sammanställning av infoverksamheten till kårens verksamhetsberättelse
·       Ta kontakt med alla nya medlemmar och informera om kursverksamheten
Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma