Grattisansvarig

  • Skicka grattiskort till alla födelsedagsbarn
  • Uppmärksamma alla extra jämna födelsedagar och andra högtidsdagar i medlemsbladet i samråd med registeransvarig
  • Göra sammanställning av grattisverksamheten till kårens verksamhetsberättelse
  • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma