Giuli?

Ordet JUL är av germanskt ursprung, men ursprunget längre tillbaka är ganska ovisst. Det äldsta belägget för ordet är från den gotiska kalendern som skrevs någon gång på 500- eller 600-talet e Kr.

I kalendern beskrivs skiftet mellan oktober och november som ” första julmånaden” eller ”Månaden före jul”. Omkring 730 e Kr skrev en anglosaxisk munk i deras kalender om månaden ”geola” eller ”giuli” som kan motsvara december eller januari. Han skrev att den 25 december är första dagen på hedningarnas nya år och anglosaxarna firar hela natten till mödragudarnas ära.

Ordet Christmas uppstod som en sammansättning av orden Christ’s Mass (Kristi Mässa). De härrör från mellanengelskans “Cristemasse”, som är från gammelengelskans “Crīstesmæsse”, en fras först nertecknad år 1038. Crist är från grekiska Khristos, en översättning av hebreiska ”Messias” och mæsse är från latinets Missa. Xmas är en förkortning av Christmas, särskilt i tryck, på grund av den första bokstaven chi (Χ) i grekiska Khristos “Kristus”.

Förutom ”Christmas” har helgen varit känd under flera olika namn under sin historia. Anglosaxerna hänvisade till festen som midvintern eller mer sällan, ”Nativity”, som betyder ”födelse”, av latinska Nativitas. I gammeleng­elskan, Gēola (”Yule”) som avses perioden motsvarar januari och december, det besläktade fornnordiska Jól, senare namnet på en hednisk skandinavisk helg som gick samman med julen runt år 1000. I slutet av 1300-talet kom ”Noel” (eller ”Nowell”) in i engelskan. Det är från den gamla franska Noël eller Nael, själv ursprungligen från latinets natalis dies (födelsedag).

Källor: juligen.se och wikipedia