Giftiga växter

Sommaren har många fina växter men det finns även de som är farliga och giftiga.
Här listar vi ett par av de vanligaste, för mer information och rådgivning om andra kan du kontakta Giftinformationscentralen dygnet runt på telefonnummer 08-33 12 31 (www.giftinformation.se).

Vid livshotande åtgärder ska du givetvis ringa 112.

BJÖRNLOKA
Den innehåller furokumariner som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning (fototoxisk reaktion). Förgiftningar genom förtäring av växten är inte kända hos människa.

Symtom: Brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, som kan bli stora och smärtsamma. Besvären kan komma efter 1-2 dagars fördröjning och kan kvarstå i veckor, eventuellt blir det även ärrbildning och mörkfärgning av huden.

Åtgärd: Tvätta med tvål och vatten. Skydda huden mot solljus under en vecka även om lokala symtom saknas.

GULLREGN
Växten är giftig. Speciellt fröna innehåller cytisin. Allvarliga förgiftningar hos människa är ovanliga. Förtäring av några frön kan dock ge symtom hos barn.
Gullregnets baljor är buckliga av frön. Sibirisk ärtbuske, vars ärtskidor är smala och jämntjocka, är ofarlig. Förväxlas ibland med gullregn.

Symtom: Kan komma inom en halvtimme till ett par timmar. Illamående, kräkningar, yrsel, slöhet, hjärtklappning, vida pupiller och feber. I allvarliga fall eventuellt även muskelryckningar, medvetande- och andningspåverkan.

Åtgärd: Om mer än fem frön eller andra växtdelar förtärts, ge koltabletter och kontrollera risken hos Giftinformationscentralen.

Källa:  giftinformation.se