Full fart i Boden

Under två veckor i maj genomfördes utbildningen Grundkurs i ledningsstöd i Boden. Utbildningen var förlagd till I19/Norrbottensgruppen i Boden. Kursen leddes av kurschef och fyra instruktörer.
Till inryckningen kom sju elever som låg förlagda på Ängesholmen.

Kursen är en tjänstegrensutbildning med fokus på hur en stab jobbar och hur de olika arbetsuppgifterna skall lösas. Elever som gått kursen får en bra plattform att stå på och kan gå in och arbeta som stabs- eller sambandsassistent inom Försvarsmakten.

Under dessa veckor fick eleverna bland annat lära sig följande:

  • Försvarsmaktens organisation, uppbyggnad och uppgifter.
  • Kunskap om och förståelse för hur en stab är uppbyggd och dess funktioner och arbetssätt.
  • Sätta upp ett stabstält.
  • Grunderna för signalskydd, kryptosamband, kryptonycklar och kryptoapparater.
  • Stabs- och sambandstjänst, hur meddelanden ska hanteras enligt gällande lagar.
  • Radiosignalering och radioapparater.
  • Föra tablåer och lägeskartor för land och hav.


Varje morgon påbörjades dagen med fysisk träning, BRAK (Buk, Rygg, Axlar och Knän). Fokus var träning på buk, rygg, axlar och knän med övningar som till exempel situps, rygglyft, armhävningar, upphopp, utfall och plankan.

Under kursen genomfördes även ett löptest och målet är att man ska kunna springa 2 km på 11 minuter och 35 sekunder. Det är en målbild för den fysiska statusen.

Slutövning
Under kursen genomfördes en slutövning. Slutövningen var en lärande övning där eleverna fick bygga upp två olika staber. Eleverna fick själva fördela och styra rotering av de olika förekommande arbetsuppgifterna mellan sig. Detta så att alla fick lära sig de olika förekommande momenten. Instruktörerna och kurschefen fanns till hands hela tiden.

Ambitionsnivån med kursen var hög och studieklimatet var bra. Kursen avslutades med en trevlig avslutningsmiddag i matsalsbyggnaden.

Det är ljust i Norrbotten under maj så en ögonbindel var bra att ha. Jag rekommenderar varmt denna kurs för alla som vill utbilda sig för en placering som stabs- eller sambandsassistent inom Försvarsmakten.

Ledningsstöd är också första steget för den som vill fortsätta och utbilda sig till underrättelseassistent.

Vid pennan Eva Ekberg