Friskvårdslotta

  • Driva kårens idrotts- och friskvårdsverksamhet
  • Sprida information om aktiviteter via PRATA
  • Skriva texter till medlemsbladet
  • Ansvara för sammanställning av idrottsverksamheten till kårens verksamhetsberättelse
  • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma