Frillor och Bosnien

Kungliga frillor, Karlbergskadetternas vedermödor att klara examen och situationen i det multietniska landet Bosnien var tre ämnen för en kårafton med after work på Karlbergs slott en fredagkväll i mars.
Syftet med kvällen var i första hand att få veta mer om Bosnien, målet för kårresan under vår.en. Men tack vare vår ciceron, Maria ”Fia” Nilsson, fick vi även ett stycke svensk historia till livs.

Fia är en tidigare aktiv lotta som är medlem i Sollentuna lottakår, och som i vanliga fall jobbar på Karlbergs slott där hon är civil lärare och kurschef. Sina kunskaper om Bosnien fick hon främst då hon under en period bodde i Sarajevo i samband med en utlandstjänstgöring.

På ett mycket pedagogiskt sätt fick vi tiotalet kårmedlemmar veta mer om den rådande situationen i Bosnien i dag.

Efter att Jugoslavien upplösts och därefter kriget på Balkan mellan1992-95 avslutats, slöts ett fredsavtal, Daytonavtalet, mellan de tre krigande parterna. Bosnien blev en stat med i huvudsak tre befolkningsgrupper, bosniaker, bosnienserber och bosnienkroater. Daytonavtalet satte punkt för kriget, men enligt avtalet skulle de tre parterna gemensamt fatta alla beslut om framför allt politiska reformer. Något som sedan dess ofta har visat sig vara näst intill omöjligt. De ser inte ut att kunna komma överens om någonting. Detta har fått allvarliga konsekvenser för hela landet då viktiga beslut om sådant som ska ta landet framåt i utvecklingen, inte har kunnat tas. Ett exempel är att skolorna har skilda klassrum för de olika etniciteterna, undervisningen sker på olika språk och den historia som lärs ut är olika beroende på bakgrund hos den som undervisar. Där är man i dag.

Kort sagt, Bosnien är ett komplicerat land!

Den svenska historien som vi också fick veta mer om genom en guidning i slottet, var lite enklare att förstå. Fia berättade om Karlbergs historia och dess inventarier, de kungligheter som vistats i de vackra salarna och om hur det kunde vara att gå i den militära utbildning där. Bland annat kikade vi närmare på en flera kvadratmeter stor målning över ett militärt slagfält som med dess detaljrikedom förr i tiden faktiskt användes i undervisningen på Karlberg.

Kvällen på Karlberg gav oss blivande Bosnienresenärer värdefull kunskap om landet, en intressant inblick i slottets historia och en trevlig samvaro.

Christina Turesson