Fredsagenter

När jag ser olika inslag i tidningar eller tittar på tevens nyheter om terrordåd (främst sedan det som skedde i Stockholm före julen 2010 och 11 september som det nu gått tio år sedan), krig, självmordsattacker mm får jag vissa fördomar kring de människor som gör detta.
När inbjudan till denna kårafton om fredsagenter kom så kände jag att jag dock ville veta mer och en kall och mörk kväll i februari fick jag lyssna på en intressant och trevlig föreläsning.

Fredsagenterna är ett nätverk/fredsprojekt som har byggts upp och vill utbilda unga muslimer i frågor som rör islam, fred och mänskliga rättigheter här i Sverige och har ca 200 aktiva.

De har grundat organisationen Svenska muslimer för fred och rättvisa och jobbar nu på att även visa sitt arbete i övriga Europa. Under kvällen fick vi höra från Lina om vad islam är (både historiskt och nutid), hur det är att vara muslimsk kvinna och fick tillfälle att ställa alla våra frågor samt fick fundera på en del viktiga och självklara saker. Vi gick igenom trosbekännelsen, de fem pelarna, trosartiklarna, om profeten Muhammed, Koranen, Sharialagar mm. En del av de texter som lästes upp kändes självklara och det var lätt att ta till sig av samt igenkännande på något konstigt sett. En enkel sak är att bara förstå och uppmärksamma vissa högtider och ceremonier som ex Ramadan och det kan man göra genom enkel dialog.

Efter denna kväll så ser jag nu helt annorlunda på saken då jag har fått en helt annan förståelse för denna kultur och religion. Det är inte alltid man tror att det finns goda avsikter där ute i den stora, hemska och otäcka världen.

Ulrika