Från HLR till bakterier

Denna kalla vintertorsdagskväll på gården var full av besökande från olika organisationer som hade bjudits in och som ville lyssna på ”våra” sjuksköterskor Sandra och Karolina.
Temat var att vi skulle få en föreläsning och tips om hur man hanterar svårare saker som man inte kan avhjälpa med sedvanlig första hjälpen. VI fick först en repetitionsgenomgång av HLR och L-ABC där de visade praktiskt hur man skulle göra. Kvällen fortlöpte sen med olika genomgångar av hur man bl a ska hantera olika sår, stukningar, buk-, nack- och ryggskador, förgiftningar, brännskador, allergier och första tecknen på stroke.

Under kvällen togs även en del myter bort om hur vissa skador ska hanteras och information om hur vissa symptom uppstår. Virus eller bakterier behandlades också som ett ämne samt många nyttiga och bra erfarenheter samt frågeställningar dök upp under de olika ämnena.

Jag vet inte om jag blev friskare eller sjuk efter denna föreläsning men känner mig nu mer trygg i sådant som man bara haft en liten aning om hur de ska hanteras och att jag är mer beredd att göra en insats där det krävs efter alla tips.

Det viktigaste är dock att själv inte utsätta sig för fara och att larma 112 (SOS Alarm) vid svårare/ohanterbara situationer. Ett annat tips är att du lägger in ICE (In Case of Emergency) i din mobiltelefon framför namnet på några av dina kontakter om olyckan skulle vara framme så dina anhöriga blir underrättade att någonting har hänt dig.

Ulrika