folkrätt

Den 23 september arrangerade FOS i Stockholms län en föreläsning om internationell humanitär rätt, folkrätt och mänskliga rättigheter. Beda Andersson från Folkrättskretsen inom Röda Korset berättade om Röda Korsets historia, deras syfte och hur de arbetar för att skydda civilbefolkningen och minska mänskligt lidande. Aktuella exempel från olika oroshärdar lyftes fram, till exempel Syrien och Ukraina.
Krig och väpnade konflikter är under vissa förutsättningar tillåtet och regleras då av krigets lagar, också kallad folkrätten. Krigets lagar utgörs av olika konventioner som reglerar allt från vilka vapen som är tillåtna, till hur krigsfångar skall behandlas. I grova drag gäller folkrätten vid krig och väpnade konflikter medans mänskliga rättigheter gäller i fredstid. Mer information på Röda Korsets hemsida.

Sonja