FAKTA SEMESTER:

Semester är avtalad ledighet under ett visst antal av årets dagar. Semester kan vara lagstiftad, ett resultat av kollektivavtal eller vara fritt avtalad mellan arbetsgivare och arbetstagare, och kan resultera i att semesterersättning betalas ut. I vardagligt tal används ordet även om själva semesterresan många åker på under till exempel sommaren eller skolornas sportlov. Alla EU-länder har minst 20 arbetsdagars betald semester. Frankrike har 30. USA är det enda landet i den rika världen utan lagstadgad semester. En stor del av de svenska löntagarna har dock väsentligt mer ledighet, antingen i form av extra semesterdagar (ibland åldersberoende) eller i form av någon typ av arbetstidsförkortning som i praktiken fungerar som extra semester. Ofta handlar det om en eller ett par veckor mer ledighet än den lagstadgade semestern.




Semester lagstadgades i Sverige år 1938, då fick alla arbetare rätt till två veckors betald semester. 1946 fick alla ungdomar under 18 år rätt till tre veckors semester, från 1951 kom detta att gälla alla anställda. Fyra veckor infördes 1963 och fem veckor 1978. Längden på den lagstiftade semestern har dock alltid varit en miniminivå. Många har i dag semestrar på sex eller sju veckor. Hembiträden i Sverige fick rätt till semester under 1970-talet.

KÄLLA: Wikipedia