Ett år till...

Tiden går så fort. Ytterligare ett år har lagts till handlingarna. När ni får denna tidning har två månader redan gått av ett nytt år. Om några veckor ska kårstämman lägga förra årets verksamhet till handlingarna i och med verksamhetsberättelsen. Vill du ha hela informationen kontakta styrelsen. Annars kommer här en enkel sammanfattning av hela berättelsen.
Den avgående styrelsen bestod i mars förra året av 14 lottor, den nyvalda av lika många. Det är dock 18 olika lottor som har tjänstgjort. En av justeringarna var att vice kårchefen Anna lämnade och Madeleine klev på. Ytterligare 17 lottor eller lottavänner har varit funktionärer under förra året. Styrelsen hade under året sju stycken öppna styrelsemöten.

Kårens samarbete med Sensus fortsätter och har i år resulterat i sju cirklar och ett antal kulturprogram.

Våren 2013 arrangerade kåren Lottornas Uppdrag. Dessutom har ett tiotal av våra medlemmar varit iväg på ett antal olika kurser.

Även om rekryteringen av nya medlemmar under senare tid ändrat karaktär från fysisk till digitalt så sker det fortfarande flera fysiska evenemang och möten med information och rekrytering, vid bland annat Edsbacka marknad och bostadsrättsföreningen Solhjulets dag. Förra året resulterade detta i nio nya medlemmar. Innan styrelsemöten arrangeras det Nyfikenmöten (cirka tre per termin) för presumtiva eller nyblivna medlemmar.

Kåren har skickat grattiskort till samtliga medlemmar i kåren och SLKV.

Den här tidningen har som vanligt kommit ut med fyra nummer. Den har oftast varit på 56-60 sidor, med närmare halva antalet som en temadel, där vi i år tagit upp teman som Maffia, Sollentuna 150 år, Social oro och Koll på krubbet. Tidningen fick under året även ett ansiktslyft med ny layout och färgtryck på omslagets sidor, vilket har blivit ett lyft för tidningen. I samband med utgivningen har även kårens hemsida uppdaterats. Där har även funktionärer kunnat logga in för att hitta interna dokument.

Kårens egen domän lottorna.net för våra egna e-postadresser och sändlistor som under flera år huserat och administrerats hos/av Ingrid George bytte i slutet av året plattform och ansvariga till Christoffer Jonsson som sköter tekniken och Ingrid Ågren som sköter listorna. Vid årsskiftet hade 128 medlemmar en tilldelad e-postadress och det fanns 52 sändlistor. Mest kända av dessa är nog PRATA, JAGKOMMER och SOPPAN.

På kårstämman 2013 delades inga medaljer ut. Däremot delades det ut årsnålar (baserat på antal år som medlem - minst) i följande valörer: 20 år: Ulrika Hjelmsell och Lotta Wallgren. 30 år: Ingrid George. 60 år: Gunilla Persson. Till årets lotta 2013 utsågs Lisa Ek.

Antal medlemmar per den 31 december 2013 var totalt 128: 100 stycken förstakårsmedlemmar, 10 stycken andrakårsmedlemmar, en hedersmedlem (Gunilla Persson) samt SLKV, som hade 17 medlemmar. Detta innebär tyvärr ett negativt resultat då det är fler som på ett eller annat sätt lämnat kåren än som kommit med.

Det har funnits många möjligheter för våra medlemmar att träffas och förkovra sig om man så har önskat. Förra årets aktiviteter (våra egna eller deltagande i andras) resulterade i 120 stycken. Ett tjugotal egna kåraftnar med blandade teman med interna och externa talare, endast ett par stycken har ställts in. Den mest besökta kåraftonen var när Livia Fränkel, som överlevde förintelsen under andra världskriget, kom och berättade. Vi har även lärt oss om Bosnien, Mongoliet, Kiruna, Febe, Kvinnor i fängelse, bindväv och mycket mycket mer. Dessutom gjorde ett gäng medlemmar under våren en cirka veckolång resa med massor av intryck till Kiruna.

Kåren jobbar mycket med arbetsmöten inför större evenemang, resor eller funktioner i kåren. Detta resulterar i mängder av möten, drygt 40 stycken blev det förra året. Det har varit planering eller förberedelser för Kirunaresan, årets Bosnienresa, arbete på försvarsgården, medaljansökningar, I Siktefixande (packning och innehåll), valberedande, web och marknader.

Summa sumarum – det har hänt massor igen – som vanligt?

Monika