Erik Evrén från Criscom

59859586-z62qijpg

Torsdag 23/4 fick kåren besök av Erik Evrén från den frivilliga försvarsorganisationen Criscom (www.criscom.se). Erik, som till vanligt jobbar på PR-byrån Hallvarsson & Halvarsson, ingår i den förstärkningsresurs av informationsassistenter/kriskommunikatörer som rekryterades förra året till skriva civilt avtal med MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Gruppen består av ett tjugotal specialister som jobbar inom kommunikation och information, och där ingår även undertecknade sollentunalotta.
Rekryteringen påbörjades våren 2014 och innan utbildningen ens var klar hände branden i Västmanland. Detta gjorde att Erik och två andra frivilliga fick rycka in och jobba med bl.a. nationella samverkanskonferenser och krisinformation.se.

Efter MSBs positiva erfarenhet med att använda frivillig specialistkompetens har även Jordbruksverket valt att rekrytera kriskommunikatörer via Criscom. Och Länsstyrelsen Halland har också en grupp Criscom:are som är redo för insats om krisen kommer.

Om Criscom: Criscom är ett frivilligt rikstäckande förbund inom Svenska Försvarsutbildningsförbundet, med fokus på kriskommunikation. Förbundet stöttar det militära och det civila krisberedskapsystemet med olika former av kommunikatörskompetens.

Criscom erbjuder utbildning inom informationshantering och totalförsvarsupplysning för att tillgodose det militära och civila försvarets behov av frivilligresurser under såväl övningar som nationella och internationella insatser.

http://criscom.se/​
https://www.facebook.com/criscom.se?fref=ts
 

Sonja