En JAS i Libyen

Fyra representanter från Sollentuna lottakår bänkade sig i Dünasalen på K1 den 13 oktober för att lyssna på föredraget ”Försvarsinfo om den Svenska flyginsatsen i Libyen”, arrangerat av Luftvärnsförbundet, en del av Försvarsutbildarna.
 Föredragshållare var överste Gabor Nagy från Flygtaktiska staben på Högkvarteret, som mycket initierat och engagerat informerade om våra Flyginsatser i Libyen, FL 01 och FL 02, inom ramen för Natos Operation Unified Protection i Libyen. Sverige deltar där sedan april 2011 för att upprätthålla en flygförbudszon, säkerställa vapenembargot och skydda civilbefolkningen i enlighet med beslut i FN:s säkerhetsråd.

Huvuddelen av det svenska bidraget om ca 140 personer är baserade vid Naval Air Station i Sigonella på Sicilien. Övriga tjänstgör i olika Natostaber. I insatsen ingår fem JAS 39 Gripen, spanings- och stödresurser, personal för informationsoperationer samt en enhet för lufttankning.

Vi fick följa planeringen och uppbyggnaden av FL 01 och FL 02, med politiska beslut hemma i Sverige och ett antal praktiska problem som rekryteringen av personal, stationeringsorten på Sicilien, rätt flygbränsle till planen, tankbilar som fick köras ner genom Europa till Sicilien, osv.

Den 21 april anmälde FL 01 ”Full Operation Capability” till Nato och flygningarna kom igång på allvar. Vi fick följa uppdragscykeln från ”start till mål”, dvs 12 timmar före flyget startade från Sigonella till Libyen med lufttankning efter ca en halvtimme över Medelhavet till återkomsten till Sicilien ca tre timmar senare. Där följde utvärdering av data från spaningskapsel, dvs kameror och debriefing av piloter. Givetvis fick vi ta del av ett antal flygfoton över ”intressanta mål” i Tripoli och andra platser i Libyen!

Man flyger på ca 7 500 meters höjd och det är rotechefen som tar fotona över de förutbestämda målen medan rotetvåan övervakar luftrummet och varnar för eventuella hot. I början flög man med stridsrobotbestyckade plan, men dessa robotar togs senare bort av viktsskäl. Självförsvarsvapen finns dock fortfarande ombord.

FL 01 avlöstes av FL 02 den 27 juni och som har mandat till den 24 oktober. Om det blir någon fortsättning på den svenska flyginsatsen i Libyen är dock oklart, så just nu förbereder man hemtagning av den svenska kontingenten. (VIlket också skedde efter den 24 oktober.)

Överste Nagy, som är högste chef på hemmaplan för insatsen i Libyen, var mycket nöjd med resultaten av flygoperationerna, som hade kunnat genomföras till 87% av planerade uppdrag och gett det svenska flygvapnet ett mycket gott renommé internationellt. Sverige har bidragit med 30% av flygspaningsuppdragen över Libyen. Totalt har man hittills genomfört ca 2 000 flygtimmar, vilket motsvarar 15% av totala flygtiden i Sverige på ett år.

Avslutningsvis redovisade överste Nagy några erfarenheter och lärdomar av Libyeninsatserna:

  • rätt utrustning och utbildning
  • väl övade för uppgiften
  • krav på bakre stöd och underhåll
  • behovet av LNO (Liasion Officer) på olika platser
  • diplomatiska tillstånd.

En mycket intressant och spännande kväll tyckte vi nog alla!

Olle