En finsk lottas dagbok

En torsdagskväll i oktober kom Anita Lalander till Försvarsgården och berättade om sin mor, den finska frontlottan Maija Helena Kitunen och hennes kvarlämnade krigsdagböcker från vinterkriget och fortsättningskriget i Finland åren 1939-44.
Maija föddes den 10 november 1918, alldeles efter Frihetskrigets slut i maj detta år.
Hon blev med tiden lotta i den efter Frihetskriget nybildade Lotta Svärd Organisationen och när vinterkriget bröt ut 1939 tjänstgjorde hon först som fältkökslotta på Karelska näset. Under fortsättningskriget tjänstgjorde hon i perioder från juni 1941 till juni 1944 som stabslotta i Nylands kustbrigad på Sveaborg. Maija flyttade efter kriget till Sverige, bildade familj och dog den 3 maj 2005.

Det blev inte så mycket högläsning från hennes krigsdagböcker under kvällen, men desto mer av information och diskussion kring olika samhällsfrågor i Finland och Sverige före, under och efter de ”finska krigen”, dvs hela perioden 1918-1945. Vi fick även beundra foton på familjen, Maijas lottauniform och hennes tre medaljer samt diverse souvenirer hon fått av soldater.

Lotta Svärd Organisationen upplöstes den 23 november 1944 på order av den finska regeringen, som motiverade detta med att lottorna varit i nära samarbete med skyddskårerna, som enligt vapenstilleståndsavtalet med Sovjet tvingats upplösas redan den 7 november.

Två veckor innan Lotta Svärdorganisationens upplösning var de finska lottorna smarta och förutseende nog att grunda Vårdstiftelsen för Finlands Kvinnor, nuvarande Lotta Svärd Stiftelsen. De lyckades även överföra en del av organisationens egendom till stiftelsen.

För våra blivande Finlandsresenärer i maj 2010 kommer med all säkerhet ett besök på Syväranta Lottamuseum i Tusby (Sollentunas finska vänort!) att ge fler och rikare kunskaper om de finska lottornas olika insatser under krigsåren.

/Olle