#eltele13

Under våren 2013 har Post- och telestyrelsen och Svenska Kraftnät arrangerat regionala el- och teleseminarier. Syftet med seminarierna är att utveckla ökad förståelse och samverkan mellan elnätsägare, teleoperatörer och områdesansvariga myndigheter i händelse av elavbrott eller avbrott i de elektroniska kommunikationerna.Seminarier har hållits i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm för att ge personer i länsstyrelser, kommuner och landsting som arbetar med att hantera olika krissituationer möjlighet att delta. Programmet var detsamma på alla orter men det var lite olika talare och representanter från sektorsmyndigheterna och branschföretagen. Första dagen innehöll mest föredrag och information om hur det fungerar, vad lagstiftningen säger, vad den som upphandlar tjänster skall tänka på osv. Dag två delades alla in i grupper för en skrivbordsövning på temat ”den perfekta stormen”, som samtidigt var som en liten prolog inför höstens storövning TelÖ13.

Vi lottor i NTSG hade delat upp seminarierna så någon av oss var på plats på alla orter, för att lära oss lite nytt om elsektorn, skapa kontakter vilket är otroligt värdefullt när det väl krisar till sig, delta i övningen och sist men inte minst – att representera lottorna för att visa fler vad vi kan bidra med i den krishantering som byggs upp i det civila samhället.

Skrivbordsövningen var väldigt intressant, främst genom alla de frågeställningar som uppstod och för att luckorna i hanteringen framstår så tydligt under övningar och det blir uppenbart att fortfarande behövs mer utbildning och det är otaliga avtal, kontaktlistor och hanteringsmanualer som fortfarande väntar på att skrivas… Rom byggdes inte på en dag och inte krisberedskapen heller, men om alla är beredda på ständiga överraskningar, kan tänka i nya banor och arbeta flexibelt så löser man det mesta.

Jag deltog i seminariet i Malmö som ägde rum i Öresundsverkets gamla turbinhall. Maffiga maskiner! På sin tid var de norra europas största ångturbiner och står idag kvar nästan som två konstverk, intressanta att titta på under pauserna.

Martina


PS. Vill du läsa mer och se fler bilder? Kolla twitter!