E-postansvarig

  • Hålla reda på aktuella e-postadresser till alla medlemmar
  • Ge alla medlemmar med e-postadress en egen lottorna.net-adress
  • Informera nya medlemmar om hur gruppsändlistorna skall användas!
  • Upprätta gruppsändlistor efter behov
  • Ta bort inaktuella gruppsändlistor
  • Hålla kårens egna lottorna.net-adresser uppdaterade
  • Hålla kårens sändlista PRATA uppdaterad
  • Göra sammanställning av e-postverksamheten till kårens verksamhetsberättelse
  • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma