Digitala Gruppen

  • Ha kunskap om uppläggning av material på hemsidan
  • Ansvara för att hålla kalendariet och utbildningssidan ajour med hjälp av styrelsen, utbildningslotta och övriga aktivitetsansvariga
  • Vara koordinator av texter till hemsidan från styrelse och aktiva
  • Ansvara för sammanställning av webbgruppens arbete till kårens verksamhetsberättelse
  • Uppdatera vår sida på www.svenskalottakaren.se
  • Informera om lottorna och dess verksamhet via sociala medier
  • Sprida kårens aktiviteter/inbjudning via sociala medier
  • Ansvara för sammanställning av sociala mediaverksamheten till kårens verksamhetsberättelse
  • Vid avgång föra över sin kunskap och rutiner till efterträdaren samt vara mentor åt den samma