Det svenska sommarvädret

Det svenska sommarvädret kan vara mycket varierande. Ena stunden bjuds det på högtryck och värme och andra stunden på lågtryck och regn. Att göra väderprognoser är ofta som mest utmanande på sommaren, inte minst eftersom det är på sommaren som de flesta är lediga och spenderar mycket tid ute.

Sveriges sommarväder karaktäriseras ofta av stor variation, med sol och värme varvat med regn och rusk. Ofta blir det antingen det ena eller det andra som dominerar under längre perioder. För att det meteorologiskt sett ska vara sommar ska medeltemperaturen vara högre än tio grader minst fem dygn i följd.

De flesta föredrar nog sol, och då är områdena närmast kusterna och de stora sjöarna de säkraste korten. Anledningen till detta är att soluppvärmningen på dagen skapar det småskaliga väderfenomenet sjöbris, vilket medför att kustområdena ofta får klart väder, medan platser lite längre in över land får mulet och skurar.

Typiskt svenskt sommarväder
Under sommaren spelar de småskaliga meteorologiska processerna en stor roll för vädret. Skurar är ett exempel på sådant fenomen, som ofta kan vara mycket lokalt förankrat.

- Dessa väderfenomen är svåra att fånga i väderprognosmodellerna, eftersom prognosmodellerna gör beräkningar på en för grov skala för att kunna fånga alla detaljer. Det är således utmanande för meteorologer att göra prognoser på sommaren.

Trots att Sverige ligger i norra Europa har vi ett förhållandevis milt klimat för latituden, vilket har att göra med vårt läge nära norra Atlanten, samt att vi befinner oss i det så kallade västvindsbältet. Detta medför dock att Sverige ofta påverkas av lågtryck, vilket är förklaringen till att Sverige har ett nederbördsrikare klimat än exempelvis södra Europa.

- Det kan dock förekomma långa perioder med högtrycksbetonat, soligt, varmt och stabilt väder. Så kallade högtrycksblockeringar tvingar då lågtrycken till en nordligare eller sydligare bana.

Trots att sommaren anses ha årets mest behagliga väder är det ändå på sommaren som det svenska vädret är som nederbördsrikast. Varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall luft. Soluppvärmningen av markytan gör att varm luft stiger och avkyls, vilket leder till att vattenångan kondenserar och bildar molndroppar. Detta gör eftermiddagsskurar vanligt förekommande på sommaren.

Vilken månad erbjuder bäst semesterväder?
Hur vädret kommer att bli denna sommar kan vi med säkerhet inte förutse så här långt innan. Däremot kan du studera hur vädret statistiskt sett brukar vara när du ska planera när du ska ta ut din semester.

Gillar du sol, men samtidigt inte alltför varmt väder? Då kan juni ofta vara en bra månad att ta semester på. Juni är nämligen den ljusaste sommarmånaden; dessutom är denna månad oftast något torrare och har en något lägre medelmolnighet. Däremot är juni generellt svalare än juli, och vattentemperaturen är lägre.

Om du istället föredrar varma sommardagar är juli den bästa månaden, eftersom juli i genomsnitt är den varmaste månaden på året. Värme innebär emellertid även att luften kan innehålla mer vattenånga, och därmed är juli också den nederbördsrikaste månaden.

Augusti är överlag något torrare än juli, och det kan vara en bra månad att ta semester i om du gillar bad, eftersom vattentemperaturen då är som högst. Däremot är augusti den mörkaste sommarmånaden.

Stefan Andersson
Meteorolog och luftmiljöforskare SMHI