Det oväntade

En av Svenska lottakårens viktigaste uppgifter är att informera allmänheten om totalförsvarets beredskap, det vill säga både den militära och den civila delen, det som ska vara grunden i försvaret av vårt land, så att det ska förbli en fri och demokratisk stat, där frågor som fred, demokrati och mänskliga rättigheter försvaras.
På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildar vi lottor allmänheten i krisberedskap. Det innebär bland annat att vi bedriver informations- och opinionsbildningsarbete i frågor som rör samhällets säkerhet.


Vår kår i Sollentuna har ju förmånen att ha en egen lokal, Försvarsgården, och till den har vi tagit hem utbildningen ”När Det Oväntade Händer” två gånger under våren, 16 februari och 11 maj, den senare under Sveriges krisberedskapsvecka. Utbildningen är en kvällskurs (1830-2130) som är fullmatad med kunskap och konkreta tips hur man som enskild person ska förbereda sig för att klara sig själv och sina närmaste om samhället inte längre fungerar. På kursen berättar vi hur långt kommunens och andra myndigheters ansvar sträcker sig och hur samhället har ordnat med vår gemensamma krisberedskap.

Men vi tar också upp vilket ansvar man själv måste ta. Man pratar om 72 timmar, den tid (minst) som man måste kunna klara sig själv innan kommunen kan stötta med det allra nödvändigaste för att överleva. Men vi ger konkreta tips hur man kan förbereda sig på enklaste sätt, checklistor och listiga knep hur man ordnar med värme, vatten, mat, hygien och information. Ett stort elavbrott är just det värsta som kan hända, då det samtidigt sätter allt annat ur spel – det finns ingen värme, inget vatten, inget avlopp, ingen internet, inga betalsystem osv. Kursen blandar teori med diskussioner och erfarenhetsutbyte så att man verkligen får med sig nyttiga kunskaper.

Det finns också en längre kurs dom heter ”Sköt dig själv”, som är en heldag. Denna hoppas vi kunna bjuda på till hösten, men vi har inte fått datum än. Här hinner vi fördjupa oss mer ibland annat Första Hjälpen.

Båda kurserna är kostnadsfria och det ingår mat/fika. Alla är välkomna, både kvinnor och män. Inga förkunskaper krävs. Du behöver inte vara medlem i Svenska Lottakåren.

Du får en samlad information med saker du bör tänka på innan det händer och under tiden krisen pågår. Kan du ta hand om dig själv kan du också hjälpa andra. Målet är att du ska kunna klara dig själv, när krisen i samhället väl är ett faktum. Med enkla medel kan du klara dig riktigt bra, riktigt länge.

Du hittar info om aktuella kurser på www.svenskalottakaren.se/utbildning

/Ingrid