Cosa nostra…

…är italienska för ”vår sak” och är benämningen på den sicilianska maffian. Grundandet av den sicilianska maffian går det inte att sätta en exakt tidpunkt på. Maffian fanns redan i början på 1800-talet och uppstod eventuellt från förmän på stora citronodlingar som drev och utpressade sina godsherrar på pengar. Sicilien har en lång och bred historia av ockupationsstyre, vilket lett till att det sicilianska folket alltid haft en skepsis till den styrande makten. Detta har gynnat den sicilianska maffian, och har gjort att den har kunnat få växa ganska ostört under många år. Du behöver inte tillhöra maffian för att veta att på Sicilien, så är det lika med dödssynd, att bryta omertàn (tystnad = aldrig tjalla för myndigheter).

Ursprung
Ibland anses det att Cosa Nostra har medeltida anor, men mycket tyder på att maffian började framträda kring revolutionerna i mitten av 1800-talet då oredan var total på Sicilien. En del anser att tidiga mafiosi stödde revolutionerna med vapen för att förstöra polisarkiv med mera.

Organisationen spreds snabbt över västra Sicilien. Exakta spår på hur Cosa Nostra uppkom är svåra att finna. Detta då organisationen är hemlighetsfull, inte har några egna historiska register, de är tvärtom kända för att sprida avsiktliga lögner och många av deras egna har till slut börjat tro på sina egna myter.

Förutom den mest kända Cosa Nostra finns ytterligare grupperingar i södra Italien: Camorran (från Kampanien), ’Ndrangheta (från Kalabrien), Stidda (södra Sicilien) och Sacra Corona Unita (från Apulien).

Den sicilianska maffian har använt andra namn för att beskriva sig själv under hela sin historia. Några exempel: ”Det ärade samhället” eller La Mano Nera (den svarta handen). Ofta efterlämnade maffiamedlemmar ett svart handavtryck på brottsplatsen. Mafiosi kallas sinsemellan ”män av heder” eller ”män av respekt”.

Nutid
I dag består en stor del av Cosa Nostrans verksamhet av laglig verksamhet över hela världen. Cirka 80 procent av inkomsten från kokainhandeln (man har idag till stor del lämnat heroinhandeln) återinvesteras i de legala verksamheterna. Cosa Nostran är främst verksam i USA, Canada (där de också är stora sen 50-talet), Sydamerika, Tyskland, Holland, Spanien, Australien och även en del i Sydafrika. Cosa Nostran är i dag ett affärsimperium som till stor del lämnat sin våldsamma verksamhet bakom sig. Idag räknar man att Cosa Nostran, ’Ndranghetan och Camorrans kokainhandel, motsvarar fem länders BNP, flera 100 miljarder Euro om året.

I dag, enligt chefsåklagaren i Palermo, finns 94 maffiaklaner på Sicilien som omfattas av 29 mandamenti (distrikt), med totalt minst 3 500 till 4 000 fullvärdiga medlemmar. De flesta är baserade i västra Sicilien, nästan hälften av dem i provinsen Palermo.

Struktur
Cosa Nostra består av ett hundratal löst sammansatta maffiagrupper, kallade cosche alternativt cosca eller familjer, klaner. Dessa grupper ”ansvarar” för en by, stadsdel eller ett område och har våldsmonopol inom detta område. De kallar ofta sig själva som ”ärans män” eller ”män av heder”, allmänheten kallar dem ”mafiosi”. Under stora delar av Cosa Nostras historia har familjernas maktapparatur varit maktcentran inom Cosa Nostra, sedan 1950 har den så kallade kommissionen bestående av ett antal starka familjeöverhuvuden fått mer makt inom organisationen.

Capofamiglia - (familjens överhuvud)
Consigliere - (rådgivare)
Sotto Capo - (underkommendör)
Capodecina - (gruppledare)
Uomini D’onore - (”män av ära”)
Rasi Minapa - (”medhjälpare”)

Cosa Nostras klanhierarki
Den faktiska strukturen av en viss klan kan variera. Trots namnet decina har de nödvändigtvis inte tio soldater, men kan ha allt mellan 5-30. Vissa klaner är så små att de inte ens har decinas och capodecinas, och även i stora klaner kan vissa soldater rapportera direkt till chefen.

Chefen (boss) för en klan väljs vanligtvis av rangsoldater (även om våldsamma arvsskiften kan ske). På grund av den begränsade storleken på de flesta sicilianska klaner har chefen för en klan nära kontakt med alla medlemmar, och får inte så mycket privilegier eller förmåner som han skulle i de större organisationerna (t ex en del familjer i New York). Hans ämbetstid är också ofta kort. Val sker varje år, man han kan avsättas tidigare för tjänstefel eller inkompetens.

Underbossen utses vanligtvis av chefen. Han är chefens mest betrodda högra hand och vice chef. Om chefen dödas eller fängslas, tar han över som ledare.

Consiglieren (rådgivare) i klanen väljs också årligen. Ett av hans jobb är att övervaka handlingar som chefen och hans närmaste underhuggare gör, särskilt i ekonomiska frågor (t ex för­hindra förskingring). Han fungerar också som en opartisk rådgivare till chefen och medlare i interna tvister. För att uppfylla denna roll måste consiglieren vara opartisk, sakna intressekonflikter och ambition.

Övriga medlemmar I Cosa Nostra kallas medarbetare. Det är människor som arbetar för eller hjälper en klan (eller till och med flera klaner) men behandlas inte som riktiga medlemmar. Dessa inkluderar korrupta tjänstemän och blivande mafiosi. Ett intresseföretag anses av mafiosi inget annat än ett verktyg, någon som de kan ”använda” eller ”ingenting blandat med noll.”

Medlemskap i Cosa Nostra är öppen endast för sicilianska män. En kandidat kan inte vara en släkting eller ha nära anknytning till en lagman som en polis eller en domare. Det finns ingen strikt åldersgräns. Pojkar så unga som sexton har initierats. En blivande mafioso är noggrant testad för lydnad, diskretion, hänsynslöshet och skicklighet på spioneri. Han krävs nästan alltid att begå mord även om han inte planerar att ha en karriär som lönnmördare. Skälet att begå mord är att bevisa sin uppriktighet (dvs han är inte en hemlig polis) och att binda honom till tystnad (dvs att han inte kan bryta omertà utan att drabbas av mord själv).

Traditionellt kan bara män bli mafiosi, men på senare tid har det förekommit rapporter om kvinnor som tagit över efter fängslade mafiosi släktingar.

Även om klanerna kallas för ”familjer”, är deras medlemmar oftast inte blodsläktingar. Maffian har faktiskt regler som syftar till att förhindra nepotism. Medlemskap inom maffian är inte ärftligt. De flesta nya chefer är inte släkt med sina företrädare. Mafiosi sätter dock ofta sina söner i skola i branschen. De har lättare att komma in, eftersom sonen bär sin fars kvalitetsstämpel och är bekant med traditioner och krav från Cosa Nostra.

Kommissioner
Sedan 1950-talet har maffian hållt flera kommissioner för att lösa tvister och främja samarbete mellan klaner. Varje provins i Sicilien har en egen kommission. Klaner är organiserade i distrikt (mandamenti) med tre eller fyra geografiskt närliggande klaner. Varje distrikt väljer en representant (capo mandamento) till sin regionala kommission.

En stor uppgift för kommissionen är att reglera användningen av våld. Till exempel måste en mafioso som vill begå ett mord i en annan klans territorium begära tillstånd av den lokala chefen. Kommissionen verkställer denna regel. Ett mord på en mafioso eller framträdande person (polis, advokater, politik, journalist etc) måste godkännas av kommissionen. Sådana handlingar kan potentiellt störa andra klaner och vara gnistan till ett krig.

Kommissionen tar också upp frågor om arv. När en chef dör eller går i pension, smulas klanens rykte ofta sönder i och med hans avgång. Detta kan orsaka att kunderna överger klanen och vänder sig till angränsande klaner för skydd. Dessa klaner skulle växa kraftigt i status och makt i förhållande till sina konkurrenter, vilket kan destabilisera regionen och orsaka krig. Kommissionen kan välja att dela upp klanens territorium och medlemmar bland sina grannar. Alternativt har kommissionen befogenhet att utse en regent för klanen tills den kan välja en ny chef.

10 budord
År 2007 hittade sicilianska polisen en lista över ”de tio budorden” i en maffiaboss gömställe. De tros vara riktlinjer för hur man blir en bra, respektfull och ärlig mafioso.

Ingen kan presentera sig direkt till en annan av våra vänner. En tredje person måste göra det.
Titta aldrig på vänners fruar.
Bli aldrig sedd med poliser.
Gå inte på pubar och klubbar.
Var alltid tillgänglig för Cosa Nostra för det är en plikt - även om din fru är på väg att föda.
Möten måste absolut respekteras.
Fruar måste behandlas med respekt.
När någon ställt en fråga måste svaret vara sanningen.
Pengar kan inte disponeras om de tillhör andra.
Människor som inte kan vara en del av Cosa Nostra: någon som har en nära släkting inom polisen, alla med en otrogen släkting i familjen, någon som beter sig illa och inte håller på moraliska värderingar.

Maffians verksamhet
Beskyddarverksamhet
Sicilianska maffians kärnverksamhet är bland annat beskyddarverksamhet och utpressning. Denna maffiaverksamhet förbises ofta i media, till skillnad från narkotikahandel, då den ofta inte polisanmäls.

Till exempel: Anta en köttgrossist vill sälja lite kött till en stormarknad utan att betala skatt. Varken säljare eller köpare kan vända sig till polis eller domstol för hjälp om något skulle gå fel, som om säljaren levererar ruttet kött eller köparen inte betalar. Lagen övervakar inte avtal på svarta marknaden och utan medling av lagen kan säljaren lura köparen ostraffat eller vice versa. Om parterna inte litar på varandra, kan de inte göra affärer och de går båda miste om en lönsam affär. Istället kan parterna gå till den lokala maffiaklanen för att övervaka deras illegala affär. I utbyte mot en provision, lovar maffian både köpare och säljare att om någon av dem försöker lura den andre, kan fuskaren räkna med att bli misshandlad eller få sin egendom förstörd. Eftersom maffians rykte är starkt skulle varken köpare eller säljare överväga fusk.

Det uppskattas att den sicilianska maffian kostar den sicilianska ekonomin mer än tio miljarder euro om året genom beskyddarverksamheten. Ungefär 70 procent av sicilianska företag betalar till Cosa Nostra. Månadsbetalningarna kan variera från 200 euro för en liten butik eller bar till 5.000 euro för en stormarknad.

Skydd mot stöld
Skydd mot stöld är en tjänst som maffian erbjuder betalande klienter. Maffiamedlemmar själva är i allmänhet förbjudna från att begå stöld (även om de i praktiken bara är förbjudna att stjäla från andra inom maffian). I stället ser de till att känna till alla tjuvar och hälare som är verksamma inom sitt territorium. Om någon tjuv skulle vara dum nog att råna klientens affär, skulle maffian spåra upp tjuven, misshandla honom, och om möjligt, återvinna stulna varor.

Skydd mot konkurrens
Maffian skyddar ibland även affärsmän från konkurrenter genom att hota dessa med våld. Om två affärsmän tävlar om ett regeringskontrakt kan den skyddade be sina maffiavänner att trakassera rivalen för att få denne att gå ur anbudsförfarandet. I ett annat exempel kan en mafioso agera på uppdrag av en kaffeleverantör och pressa lokala barer att bara köpa hans klients kaffe.

Klientrelationer
Maffian närmar sig potentiella kunder på ett aggressivt men vänligt sätt, som en dörr-till-dörr försäljare. De kan erbjuda några gratis favörer som lockelse. Om en klient avvisar deras närmanden, tvingas de att tacka ja, ibland genom vandalisering av deras egendom eller andra former av trakasserier. Fysisk misshandel är sällsynt, klienter kan bli mördade för brott mot avtal eller om de pratar med polisen, men inte för att helt enkelt vägra skydd.

Köpa röster
En del politiker använder maffian för att få röster i olika val. En mafiosos blotta stöd för en viss kandidat kan vara tillräckligt för att hans klienter, anhöriga och medarbetare ska rösta på kandidaten. En särskilt inflytelserik mafioso kan ta in tusentals röster för en kandidat.

Smuggling
Maffian kan ge skydd och investera kapital i smugglingsgäng. Smuggling kräver stora investeringar (varor, båtar, besättningar etc.) men få människor skulle satsa sina pengar på kriminella gäng. Det är maffian som samlar in pengarna från investerare och ser till att alla parter agerar i god tro. De säkerställer också att smugglarna arbetar säkert. Dock utan att själva engagera sig i själva smugglingen.

Riggning av bud
Den sicilianska maffian i Italien tros ha en omsättning på 6 500 000 000 euro genom kontroll av offentliga och privata kontrakt. Maffian använder hot om våld och skadegörelse för att finta bort konkurrenter och vinna kontrakt för de företag de kontrollerar.

Mord
Mord utförs nästan alltid av medlemmarna själva. Det är mycket ovanligt att maffian rekryterar en utomstående för ett enda jobb, och sådana människor riskerar att elimineras snart därefter för att de blir överflödiga skulder.

Källa: Wikipedia