Cecilia på Cold Response

Cecilia är medlem i Sollentuna lottakår men bor i Åre sedan många år. Hon känns bäst igen på sin svarta ”slokhatt”, som hon nästan alltid bär. Eftersom Ceclia mera sällan syns till på kåren i Sollentuna följer här en liten presentation av henne själv.
Jag gick med i Lottorna 1991 och hemvärnet 1993, men är även med i FRO, Försvarsutbildarna m fl organisationer. Jag brukar säga att jag samlar på frivilliga organisationer! Jag jobbar mest med utbildning, jag har tre arbetsgivare: Svenska Röda Korset (utbildar i Första hjälpen), Försvarsmakten (oftast genom en frivillig försvarsorganisation som instruktör i bl a sjukvård, stabstjänst och samband) och slutligen Skistar i Åre (jobbar på Åre Fjällby, en av boendeanläggningarna, vi förmedlar cirka 500 lägenheter). Jag bor i ett hus, som jag köpte 1993, det ligger lite utanför själva byn så jag slipper alla turister när jag är hemma och är ledig!

Jag reser rätt mycket, framförallt med jobben, men gillar att också att resa för nöjes skull. På fritiden blir det uppdrag för frivilligorganisationerna, Röda Korsets Första hjälpen-grupper, fixa med hus och hem, resor, friluftsliv och en massa annat. Tyvärr räcker aldrig tiden till för allt jag vill göra!

FAKTA om Cold Response

  • Cold Response är en norsk vinterövning med inbjudna marin- flyg- och arméförband från 14 nationer.
  • Cirka 8500 deltagare varav 1000 svenskar och 1000 soldater ur olika specialförband.
  • Övningen 2010 pågick från den 17 februari till den 4 mars. Svenska Hemvärnet deltog med cirka 200 hemvärnssoldater under en veckas tid.
  • Huvudområdet för övningen var runt Setermoen ner mot Bjerkvik/Narvik i Nordnorge och längs E10 vid Riksgränsen i Sverige.


Upplevelser från Cold Response
Vi var ett gäng från hemvärnet som var med i övningen. Jag var sjukvårdsgruppchef, med sex sjukvårdare till min hjälp.

Vår huvuduppgift var att ta hand om eventuella skarpa skador och utföra det vi kallar daglig sjukvård, vilket innebär att vi kollar av alla soldater, ser till att de är friska och tar hand om småskador. Det är m a o mest förebyggande sjukvård.

Jag har tappat kollen på hur många vi tog hand om men det var en hel del. Det blev några ambulanser till brutna ben och lite annat, men mest var det att att hand om kylskador. Vi hade temperaturer ner mot minus 40 grader, men stundtals blåste det så pass rejält att kyleffekten blev ner till minus 60 grader. När det är ”krig” kan man inte ta paus bara för att det är dåligt väder. Vi klarade oss ändå bra under omständigheterna. Alla deltagarna var speciellt utbildade på att vara ute i kallt väder och vi sjukvårdare tog alla tillfällen i akt att kolla upp hur det gick för soldaterna samt att påminna om alla detaljer man måste tänka på vid så låga temperaturer. Det gick sämre för holländarna trots att även de var speciellt utbildade men jag tror att de hade flest kylskadade av alla deltagande förband i övningen.

Mer att läsa om Cold Response finns bl a i tidskriften Hemvärnet nr 1/2010 samt på Försvarsmaktens hemsida www.mil.se.

Cecilia, med viss support av redaktören Olle